סוגיא אהובה
ארבעה שנכנסו לפרדס:
ממסע במרומים למסע נפשי
תומר פרסיקו | ג' טבת 16.12
חוקר דתות, כותב ומלמד במסגרות שונות.
הסיפור הידוע על ארבעת הרבנים שנכנסו ל"פרדס" והדרך בה יצאו מחוויה זו
תקציר הסוגיא
הברייתא מביאה סיפור על ארבעה תנאים שנכנסו ל'פרדס'. הביאור המקובל למושג פרדס הוא, סתרי תורה עליונים הגבוהים ונעלים מהעולם הזה. הארבעה היו התנאים : בן עזאי, בן זומא, אלישע בן אבויה, ורבי עקיבא. לפני כניסתם הדריכם רבי עקיבא, שהיה הגדול בין הארבעה להזהר בלשונם כאשר הם נמצאים למעלה בפרדס. דיבור אחד שאינו מדויק עשוי לסלק את הדובר, שנאמר: "דובר שקרים לא יכוון לנגד עיני" (תהלים קא,ז). כדוגמה אמר להם רבי עקיבא כאשר אתם תעלו אתם תראו אבני שיש טהורות הנראות כמים, אל תאמרו עליהן 'מים'.
הברייתא ממשיכה ומספרת מה עלה בגורלם: בן עזאי הציץ לצד השכינה ומיד מת. בן זומא הציץ לצד השכינה ומיד יצא מדעתו. אלישע יצא מן הפרדס לתרבות רעה. מכיוון שיצא אלישע לתרבות רעה, התחילו אחרי סיפור זה לכנותו "אחר". רבי עקיבא, כשנכנס, רצו מלאכי השרת לדחוף אותו החוצה על שהעיז ונכנס לפרדס. אמר להם הקב"ה הניחו לו ראוי הוא להשתמש בכבודי. לאחר מכן זכה רבי עקיבא ויצא בשלום מן הפרדס.
בהמשך הגמרא מסבירה מה היה ההבדל בין רבי עקיבא לאלישע בן אבויה-אחר. כאשר הם, רבי עקיבא ו'אחר', הגיעו למעלה הם ראו את המלאך מטטרון, בזמן שניתנה לו רשות לכתוב את זכויותיהם של ישראל. כיוון שניתנה למטטרון רשות לכתוב, הוא התיישב והחל לכתוב. אם כן, גם רבי עקיבא וגם 'אחר' ראו את מטטרון יושב. 'אחר' אמר לעצמו, יודע ומקובל אצלנו, שבעולם העליון אצל המלאכים לא קיימים: ישיבה - כולם עומדים, תחרות, הפניית עורף לשכינה ועייפות. מצד שני, הוא ראה את מטטרון יושב. לכן, הוא עשה חשבון כזה, אין זה הקב"ה ולא מלאך (שהרי הוא יושב), מכאן שיש כוח נוסף חוץ מהקב"ה ששולט בעולמות - הוא הגיע לכפירה. לעומתו רבי עקיבא כשראה את מטטרון יושב, לא טעה כיוון שהוא ידע שהקב"ה ניכר, שונה, ומובדל ממלאכיו, ומטטרון היה כדוגמאת שאר המלאכים.
המשך סיפורו של 'אחר' מובא אף הוא בגמרא. כאשר ראו בשמיים שישיבת מטטרון גרמה ל'אחר' להגיע לכפירה, הוציאו את מטטרון ממקומו בשמיים והיכו אותו בשישים 'פולסי דנורא' (שוטים של אש). מצד שני, כיוון שהוא היה המלאך שעל ידו נגרם הדבר, נתנו לו רשות להעניש את אחר, ולמחוק את זכויותיו מספר הזכיות. כיוון שנמחקו זכויותיו של אחר, יצאה בעולם בת קול מהשמיים ואמרה "שובו בנים שובבים, חוץ מאחר", כלומר אין ל'אחר' אפשרות לחזור בתשובה. שמע את זה 'אחר', ואמר לעצמו, את חלקי בעולם הבא הפסדתי כבר, לפחות אהנה מהעולם הזה. הלך 'אחר' ותבע זונה אחת לעבירה. זיהתה אותו הזונה ושאלה אותו, וכי אינך אלישע בן אבויה, התנא הגדול, כיצד זה מתאים לאחד שכמותך לתובעיני לעבירה. הלך 'אחר' ותלש בפניה צנון בשבת, להוכיח לה שהוא אינו שומר מצוות. ראתה זאת הזונה ואמרה: אכן אינך אלישע אלא אחר אתה.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.