סוגיא אהובה
'שפיכות דמים'
פרופ' אסא כשר | כ"ג שבט 3.2
פרופסור לפילוסופיה, זוכה פרס ישראל חוקר ופועל בתחום האתיקה המקצועית והפרגמאטיקה של השפה.
הלימוד על חובתו של בית הדין לנסות לבטל עונש מוות גם לאחר גזר הדין בעקבות מידע חדש.
תקציר הסוגיא
התורה קובעת עונש מוות על עבירות מסוימות. בפרק הרביעי במסכת סנהדרין מובאים הלכות סדרי הדין של בתי הדין הדנים את הפושעים למיתה. חלק ניכר מההלכות עוסק במניעת מקרים של הריגת אדם שלא כדין ולכן סדרי הדין מחייבים התייחסות לכל צל של אפשרות שעשויה לזכות את הנאשם גם אחרי שדינו נגזר ונחתם. מצד שני, לאחר שהנאשם זוכה אין בית הדין פותח שוב את הדיון לגבי האשמה שלו, אפילו אם יובאו לפניו ראיות חדשות נגד הנאשם. דין זה מובא במשנה הראשונה בפרק "דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה".
הגמרא דנה במקור של דין זה וקובעת שמקור הדין הוא מהפסוק: "מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרג, כי לא אצדיק רשע" (שמות כג,ז). בפסוק זה כתובים למעשה שני ציווים במשפט אחד. הציווי האחד הוא: נקי אל תהרוג והציווי השני הוא: צדיק אל תהרוג. מהציווי הראשון לומדת הגמרא, שאין להרוג אדם כשיש אפשרות שהוא נקי, גם כאשר כבר דנו את האדם למיתה, על פי כל סדרי הדין. גם אם  נמצא הנאשם חייב לאחר דרישה וחקירה קפדנית, ולאחר שנבדקו כל הצדדים היכולים לזכותו, למרות הכל אם אחר כך, אפילו כשהוא בדרכו האחרונה, מובל להוצאה להורג, יגיע אדם כל שהוא ויאמר: "יש לי ללמד עליו זכות", כלומר, יש בידי מידע חדש שעשוי להוציא את הנאשם זכאי, יחזירו את הנאשם לבית הדין, וידונו בעיניינו מחדש. אדם שיש מי שאומר עליו שהוא זכאי, ייתכן והוא אולי 'נקי', ולכן אין להורגו.
מהציווי השני לומדת הגמרא שאין להחזיר את מי שיצא זכאי מבית הדין, חזרה לדיון נוסף לגבי האשמה שלו. כאשר אדם זוכה בדין הוא נחשב 'צדיק' בדין זה. ציווי התורה הוא, כי אין להרוג צדיק. דין זה יהיה נכון גם אם יבוא אדם ויטען "יש לי ללמד עליו חובה", כלומר שיש בידיו ראיות חדשות שלא היו בידי הדיינים. אשר שעשויות להרשיע את הנאשם בדין זה, למרות זאת, כיון שהנאשם בדין זה הוא 'צדיק', אין לפתוח מחדש דיון שעלול להביא בסופו של דבר להריגתו.
היוצא מכלל זה הוא 'המסית'. אדם המסית אחרים לעבוד עבודה זרה, עונשו מיתה. סדרי הדין של המסית שונים מסדרי הדין של עבריינים אחרים שעונשם מיתה. בדינו של המסית, בית הדין אינו עוסק בהשתדלות מיוחדת למצוא צדדי זכות שימנעו את הוצאתו להורג. בית הדין כמובן ימלא אחר הדרישות ההלכתיות והפורמליות הנדרשות על מנת לחייב אדם מיתה, אך לא מעבר לכך. לכן המסית שיצא חייב מבית הדין, לא יוחזר לדיון נוסף גם אם יבוא אדם ויטען "יש לי ללמד עליו זכות". כמו כן להיפך, כאשר יצא המסית זכאי מבית הדין, אם יבוא אדם ויטען "יש לי ללמד עליו חובה", אנו נחזיר את המסית לדיון חוזר.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.