סוגיא אהובה
"אם כן מה הפסיד רמאי?"
אקטיביזם שיפוטי יהודי
עו"ד אמנון דה הרטוך | כ"ח אדר 10.3
עו"ד, מתמחה בדיני חינוך, לשעבר ראש תחום תמיכות במשרד המשפטים.
הדיון בשאלת החלוקה של ממון שיש לו שני טוענים ללא הוכחה.
תקציר הסוגיא
המשנה בתחילת מסכת בבא מציעא מציגה בעיית ספק הנוגעת לבעלות על חפץ. שני אנשים מחזיקים בטלית, שניהם טוענים שהיא שלהם וכל אחד טוען אני מצאתי אותה. המשנה קובעת ששניהם צריכים להשבע שלא פחות ממחצית הטלית שייכת להם, ולאחר השבועה חולקים הטלית בשווה בין שניהם.
בסוגיה מובאת משנה אחרת העוסקת במקרה בו שני אנשים הפקידו כסף אצל אדם אחד. אחד מהם הפקיד אצלו מאה דינרים (מנה) והשני מאתיים. מחזיק הפקדון שכח מי מהם נתן לו את הסכום הגדול,  וכל אחד מהם טוען שהוא הבעלים של הסכום הגדול ובנוסף כל אחד מהם גם מוכן להישבע על כך. חכמים פוסקים במקרה זה שכל אחד מהם יקבל רק מאה, והמאה הנוסף, המוטל בספק – 'יהיה מונח עד שיבוא אליהו', כלומר, לא יכריעו את דינו והוא לא ינתן לאף אחד. רבי יוסי טוען, כי עד שלא יתברר מי מהמפקידים הוא הרמאי, כל הכסף 'יהיה מונח עד שיבוא אליהו'. לדבריו, לפי שיטת החלוקה של חכמים, הרמאי אינו מפסיד כלום, הוא הפקיד מאה והוא מקבל את המאה שלו חזרה. הטוען טענת אמת, יפסיד את המאה השני שלו בגלל טענת השקר של הראשון. לכן קובע רבי יוסי, שלא יתנו לאף אחד מהם כלום, כך הרמאי יודע שאם הוא לא יודה על האמת הוא לא יקבל את כספו.
הגמרא מנסה להבין לפי איזו שיטה פוסקת המשנה שלנו. תחילה טוענת הגמרא שהמשנה שלנו ודאי אינה כשיטת רבי יוסי, שהרי לדברי רבי יוסי, כשיש ממון המוטל בספק, אין לחלק אותו כלל, ובמשנה נפסק שיש לחלק את הטלית. מצד שני המשנה גם כן אינה לפי שיטת חכמים, שהרי חכמים פוסקים גבי החלק הנתון לויכוח בין הצדדים שהוא 'יהיה מונח על שיבוא אליהו'. במשנה שלנו לעומת זאת, יש לחלק את הטלית למרות שלגביה יש ויכוח בין הצדדים. אם כן במבט ראשון נראה ששתי השיטות לא מתאימות לפסק המשנה שלנו. הגמרא אינה מקבלת הנחות אלו, ולכן היא קובעת שקיים חילוק עקרוני בין המשנה שלנו למשנה האחרת, משנת 'המפקיד הרמאי'. במקרה של המשנה שלנו, ייתכן ששני האנשים מצאו את הטלית יחד, והיא שייכת לשניהם, וחלוקת  הטלית אינה בהכרח חלוקה לא נכונה. לעומת זאת במשנה של המפקידים, אחד מהמפקידים ודאי משקר על מנת לגנוב את השני. אם אנו נחלק את הממון, אנו ודאי נגרום לחלוקת ממון בצורה לא נכונה, ולכן במקרה זה נעדיף שלא לחלק את הממון הנתון בספק, ולהשאירו 'מונח עד שיבוא אליהו'.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.