סוגיא אהובה
החזרת ריבית
הרב דוד לאו | ו' ניסן 17.3
רב העיר מודיעין
הדיון בשאלת היחס לתשלום ריבית האסורה מדברי התורה.
תקציר הסוגיא
התורה אסרה הלואה בריבית. האיסור הוא כפול, אסור למלוה להלוות ואסור ללווה ללוות. האיסור מהתורה הוא דווקא במקרה בו נקבעה הריבית מראש, והוגדרה כתשלום עבור ההלואה. ההלואה האסורה מהתורה נקראת 'ריבית קצוצה'. כאשר לא הוגדר סכום מראש, או כאשר הריבית לא הייתה על הלואה אלא על עיסקה וכדומה, האיסור הוא מדרבנן. איסור ריבית מדרבנן נקרא 'אבק ריבית'. כאשר מסוכם בין שני צדדים על הלואה או עיסקה שיש בה איסור ריבית, בין אם האיסור הוא מן התורה ובין אם האיסור הוא מדרבנן, הסיכום מבוטל. אין חיוב על הלווה לשלם את הריבית.
נחלקו האמוראים רבי יוחנן ורבי אלעזר, מה הדין במקרה בו התבצעה הלואה בריבית, והריבית שולמה. לדעת רבי אלעזר, בריבית קצוצה הלווה יכול לתבוע את כספי הריבית אותם הוא שילם למלוה. לדעתו אם יוכח שאכן התבצע תשלום של ריבית, בית הדין יחייב את המלוה להחזיר את הכסף. לדעת רבי יוחנן, אפילו בריבית קצוצה, כיון שהריבית ניתנה, היא שייכת למלוה, ואין לבית הדין סמכות להתערב ולהחזיר ללווה את הריבית. באבק ריבית, מסוכם שאין לבית הדין אפשרות להתערב ולהחזיר את הריבית.
לגבי המקור של דברי רבי יוחנן, הקובע שאין לבית דין אפשרות להשיב את הריבית ללווה, יש כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא ללמוד את הדין מהפסוק: "בַּנֶּשֶׁךְ נָתַן וְתַרְבִּית לָקַח וָחָי לֹא יִחְיֶה אֵת כָּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה עָשָׂה מות יומת דמיו בו יהיה" (יחזקאל יח,יג). הפסוק מתאר את חטאו ועונשו של המלוה בריבית. מפסוק זה עולה שעוון ריבית חמור מאוד, העונש עליו הוא מיתה בידי שמים. לדעת רבי יוחנן יש ללמוד מפסוק זה גם שאין לבית הדין כח וסמכות לטפל במלוה בריבית להשיב את כספי הריבית, העוון הזה נמסר ל'טיפול' בידי שמים. רבא לומד מהפסוק הזה את דינו של רבי יוחנן באופן אחר. הפסוק הרי משווה את חטא ההלואה בריבית לשפיכות דמים "מות יומת דמיו בו". אם כן ניתן ללמוד מכאן, שכשם שדם שנשפך לא ניתן להשיב, כך את כספי הריבית לא ניתן להשיב. רב אדא בר אהבה, לומד את דינו של רבי יוחנן באופן דומה מפסוק אחר. נאמר בפסוק: "אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ וחי אחיך עמך" (ויקרא כה, לו). לדעת רבי יוחנן מפסוק זה עולה שהמלוה בריבית פורק מעליו עול מלכות שמים, הוא אינו ירא מאלוהים. מכיוון שכך, שזה אופי החטא, אין לבית דין סמכות 'לטפל' במלוה בריבית.
רבי אלעזר לומד את דינו מהפסוק שנאמר לגבי איסור ריבית: "אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ וחי אחיך עמך" (ויקרא כה, לו). התורה מגדירה את התכלית של איסור הריבית, ביכולת של ה'אח' הפחות עשיר לחיות. כאשר אדם מגיע ללוות בריבית, הוא בדרך כלל נכנס למצב של 'מעגל הלוואות' שאי אפשר לצאת ממנו. התורה מצווה עלינו להלוות בחינם, כדי שהנזקק להלוואה יוכל לקוות לחיים עצמאיים מבחינה כלכלית. אם כן, לדברי רבי אלעזר, ודאי שכלול בציווי זה גם מצב בו כבר שולמה הריבית. במצב זה בוודאי יש חיוב לאדם להשיב את הכסף כדי שהשני יוכל 'לחיות'. ציווי זה הוא ציווי ממוני בין בני אדם, ובית הדין יכולים לכפות אותו.
לדעת רבי יוחנן לומדים מפסוק זה דין בהקשר אחר לחלוטין. הפסוק קובע "וחי אחיך עמך". הציווי לדאוג לחיי השני הוא דווקא, עמך. דווקא כשאתה תחיה איתו. אם הדאגה לחיי השני תבוא על חשבונך אין עליך חיוב לדאוג לו.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.