סוגיא אהובה
הסודות של אונקלוס
סיון רהב מאיר | כ"ו חשון 11.11
עיתונאית וכותבת, מנחת טלוויזיה ורדיו, כתבת חדשות ערוץ 2.
הסיפור כיצד גרם אונקלוס לחיילים הרומאים שבאו לעוצרו להתגייר.
תקציר הסוגיא
אונקלוס בן קלונימוס, רומאי בן למשפחה של חשובי רומי, התגייר. שלח קיסר (המושל העליון של) רומי, גדוד חיילים שיביאו אותו לרומא להעניש אותו על שעזב את ההגמוניה הרומאית והצטרף ליהודים. כשבאו חיילי הגדוד הרומי לעצור את אונקלוס, נכנס איתם אונקלוס בדברים והתחיל לדבר איתם על פסוקי התורה והנביאים. דיבורי אונקלוס התיישבו על דעתם והם התגיירו.
כשהתברר לקיסר שחיילי הגדוד התגיירו, שלח גדוד שני, להביא את אונקלוס. גדוד זה קיבל הוראה לא לומר לאונקלוס דבר, על מנת לא להיגרר איתו לשיחות. כשבאו חיילי הגדוד לקחת אותו אמר להם אונקלוס, "שמעו סתם דבר שיש לי לומר לכם". הנוהג הרגיל בעולם הוא, שכל אחד מאנשי השררה והשלטון משמש את מי שנמצא בדרגה מעליו. כך שפקיד פשוט משמש את המושל האזורי. המושל משמש את השר הממונה עליו וכן הלאה עד למלך. למלך אין את מי לשמש. הוא אינו צריך להחזיק אבוקה לפני אף אחד, אין גדול ממנו. לעומת זה, הקב"ה שהוא מלך העולם, מחזיק אבוקה ומאיר לישראל, שנאמר: "וה' הולך לפניהם יומם... ולילה בעמוד אש להאיר להם" (שמות יג,כא). הגדוד השני ששמע טענה זו, למרות שלא פתח בדיונים עם אונקלוס, השתכנע וכל חיילי הגדוד (שוב) התגיירו.
לאחר מכאן, שלח הקיסר גדוד שלישי לאונקלוס. גדוד זה קיבל הוראות חמורות יותר, ונאמר לו שאין לחיילים רשות אפילו להקשיב לדיבוריו של אונקלוס. הם באו לאונקלוס וללא מילים התחילו לקחת אותו איתם. אונקלוס התחיל ללכת איתם. בפתח ביתו הוא עצר ושם את ידיו על המזוזה. חיילי הגדוד עדיין לא דיברו איתו מאומה. הוא לא התייאש מלדובב אותם ושאל אותם על המזוזה, "מה זה?". החיילים לא התאפקו ואמרו לו, ענה לנו אתה מה זה. אמר להם אונקלוס: הנוהג הרגיל שבעולם הוא, שהמלך יושב בתוך ביתו וחייליו שומרים עליו מבחוץ. לעומת זה, הנהגת הקב"ה אינה כך, אצל הקב"ה: ישראל העבדים יושבים בתוך הבית, ושמו של ה' , המופיע במזוזה שומר עליהם מבחוץ. טענה זו שכנעה את חיילי הגדוד השלישי וכולם (שוב!!) התגיירו.
אז התייאש קיסר רומא והפסיק לשלוח חיילים להביא את אונקלוס.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.