סוגיא אהובה
'ברא גברא'
 
פרופ' משה אידל | י"א כסלו 25.11
מחשובי חוקרי הקבלה והחסידות בעולם, זוכה פרס ישראל במחשבת ישראל, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
הסיפור על יצירת הגולם בתלמוד על ידי העיסוק בספר יצירה.
תקציר הסוגיא
אחד מאיסורי העבודה זרה הוא האיסור ל'דרוש אל המתים'. בתורה נאמר: "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף: וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים" (דברים י"ח,י'-יא'). הברייתא מבארת את מהותו של הדורש אל המתים: 'דורש אל המתים', זה המרעיב את עצמו (צם) והולך ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה. כלומר, עלי ידי צומות, יש לאדם כוח לגייס לעצמו כוחות רוחניים של טומאה (הנמצאים בבית הקברות). ממשיכה הברייתא ומספרת שכאשר היה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה הוא היה בוכה ואומר, הרי אם המרעיב את עצמו על מנת שתשרה עליו רוח טומאה, באמת שורה עליו רוח טומאה. על אחת כמה וכמה, שהמרעיב את עצמו על מנת שתשרה עליו רוח טהרה (נבואה והשראת השכינה), הייתה רוח טהרה צריכה לשרות עליו. אמנםאולם, בגלל העוונות, אין רוח הטהרה שורה באופן זה. העיקוב העיכוב בין רוח הטהרה לבין ישראל הנגרם בעטיים של העוונות, נלמד מהפסוק: "כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם" (ישעיה נ"ט,ב'). כלומר, רק העוונות מבדילים בין ישראל לאלוהים.
רבא לוקח את הפסוק הזה צעד נוסף ומסביר, כי רק העוונות הם הגורמים לישראל שלא יהיו כאלוהים. לפי דברי רבא אם לאלולי העוונות לא היו דברים 'המבדלים' ביננו לבין מדרגה מסויימת של אלוהים. לכן משום כך קובע רבא, שאם שאילו רצוהיו הצדיקים, אשר להם אין עוונות, רוצים הם היו יכולים לברוא עולם. כמובן שאין להבין דברים אלו כפשוטןכפשוטם, בשום אופן אין לאדם באמת כוח של אלוהים. אלא שבמדרגות מסוימות יש לאדם אפשריות אפשרות להשתמש בכחות שהאלוהים נתן. צירוף של שמות קודש, מגלה יצירה שהקב"ה בעצמו יצר. אולם, בהסתכלות מהצד נראה שהאדם בעצמו הוא היוצר . כהמשך בהמשך לדברים אלו מספרת הגמרא שרבא בעצמו אכן ברא איש. רש"י מסביר שהבריאה של האיש הייתה על ידי צירוף אותיות של שם ה', שהוא למד ב'ספר יצירה'. לאחר מכן, שלח רבא את האיש שברא לרבי זירא. הגיע האיש לרבי זירא, התחיל רבי זירא לדבר איתו, והאיש שותק. בעיקבות השתיקה, מבין הבין רבי זירא שאין לאיש שלפניו כוח דיבור וממליא ומתוך כך הוא מסיקהסיק, שהאיש הוא בריאה של אחד מחבורת החכמים. רבי זירא לא אוהב אהב את הרעיון של בריאת האיש, ולכן הוא מצווה עליו לשוב ולהיות עפר. בגמרא מסופר עוד על האמוראים, רב חנניא ורב אושעיא, שפעם אחת ביום שישי, הם עסקו בלימוד ספר יצירה במשך כל היום. , ולבסוף היום נברא להם עגל משובח והם אכלו אותו.

 
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.