סוגיא אהובה
"אבק ועבודה זרה" מאברהם אבינו ועד לאילן רמון.
פרופ' פנחס אלפרט | כ"ח אדר ב 30.3
לשעבר ראש החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים באוניברסיטת ת"א, עומד בראש צומת נאס"א לתצפיות על כדור הארץ בישראל וחבר כבוד של האקדמיה העולמית היהודית למדעים.
הלימוד על האירוח שנתן אברהם אבינו למלאכים ומה שניתן ללמוד מהסיפור.
תקציר הסוגיא
הסוגיה עוסקת בהיבטים השונים של הסעודה שהביא אברהם אבינו למלאכים. אברהם אבינו נמצא באוהלו, ביום השלישי למילתו, היום בו הברית מילה מכאיבה במיוחד. הקב"ה בא לבקר את אברהם ולדרוש בשלומו. הקב"ה שלא רצה שאברהם אבינו יסבול ויטרח יותר מדאי, הוציא 'חמה מנרתיקה' – עשה יום שרבי וחם במיוחד, כדי שלא יהיו אנשים בדרכים, ולא יהיו אורחים לאברהם אבינו. אברהם אבינו הצטער שאין לו אורחים והוא שלח את אליעזר עבדו לתור אחרי אורח. אליעזר חוזר בידיים ריקות, ואברהם מחליט ללכת לחפש בעצמו אורחים. הקב"ה שרואה את מאמצי אברהם, מחליט לשלוח לו מלאכים שיבואו אליו כאורחים. כשהם מגיעים הם מוצאים את אברהם חובש את מילתו בדרכו לצאת מן האהל, והם מחליטים שבמצב כזה עליהם ללכת, ואז אברהם יוצא בריצה ומביא אותם. מההתנהלות של אברהם והמלאכים לומדים בסוגיה דברים רבים.
המלאכים היו: מיכאל, רפאל וגבריאל. מיכאל בא לבשר לשרה שהיא עתידה ללדת, ובהמשך הוא נשלח לסדום להציל את לוט. רפאל בא לרפא את אברהם אבינו. גבריאל בא להפוך את סדום. אברהם טורח הרבה בסעודת המלאכים והוא שוחט עבורם שלשה עגלים כדי לתת לכל אחד מהם לשון בחרדל. למרות שמדובר במלאכים שאינם אוכלים, הם לא שינו ממנהג המקום (העולם הזה) והם עשו את עצמם כאילו הם אוכלים.
כיוון שאברהם אינו הבין בתחילה שהמלאכים הם ערביים, הוא חשד בהם שהם משתחווים ועובדים לאפר שברגליהם. אברהם אבינו שלא רצה להכניס עבודה זרה לביתו, הביא למלאכים מים לרחיצת רגלים לפני שיכנסו לביתו. המלאכים אמרו לו שכיוון שהוא חשד בהם שהם עובדי עבודה זרה, בנו ישמעאל יהיה רגיל בעבודה זרה הזו (של אפר הרגלים) ביותר.
המלאכים מספרים לאברהם אבינו ששרה תלד. שרה יושבת האהל שומעת וצוחקת 'בקרבה' בחוסר אמון, האומנם אני בגילי (90) אלד בן מאברהם הזקן (בן 100). הקב"ה פונה לאברהם ובטענה מדוע צחקה שרה. מצורת הפנייה אנו לומדים שיש לשנות מן האמת מפני השלום. שהרי שרה אמרה לעצמה בצחוקה 'כיצד אני אלד ואדוני (אברהם) זקן'. מכיוון שיש באמירה זו זלזול באברהם, טוען הקב"ה לאברהם 'מדוע צחקה שרה ואמרה האיך אלד ואני זקנתי'. הזלזול שזלזלה באברהם הושמט.
אברהם אמר למלאכים שהוא יביא להם 'פת לחם', בפועל הוא הביא להם בקר. מכאן מסיקה הגמרא שצדיקים 'אומרים מעט ועושים הרבה'. אברהם מבקש משרה להכין עוגות 'קמח סולת', הגמרא אינה מבינה האם מדובר בקמח או בסולת (המשובח מן הקמח). אלא עונה הגמרא, שאברהם רצה ששרה תכין סולת ושרה התכוונה להכין קמח. מכאן מסיקה הגמרא שעינה של אישה צרה באורחים (לשון קמצנות) יותר מן האיש. המלאכים שואלים את אברהם היכן שרה נמצאת, אברהם עונה שהיא באהל. הגמרא אומרת שהמלאכים ידעו היכן שרה נמצאת, אך שאלו את אברהם היכן היא כדי לחבבה עליו. כיוון שהם שאלו, אברהם אמר לעצמו 'שרה היא אישה צנועה' אפילו כשיש אורחים היא מצניעה את עצמה. רבי יוסי ברבי חנינא אומר, שהם שאלו היכן היא, כדי לשלוח לה כוס של ברכה מברכת המזון שבירכו על סעודתם. הגמרא כותבת שהמלאכים גם שאלו את שרה היכן אברהם, ומכאן לומדים דרך ארץ לאורחים, לשאול על בעלי הבית שבו הם מתארחים. 
מיכאל וגבריאל המשיכו גם לסדום. כשהם מגיעים לסדום לוט רוצה להכניסם לביתו, והם מסרבים. אחרי שהוא הפציר בהם מאוד, הם נענים לבקשתו. לעומת זאת, כשהם באו לאברהם הם מייד הסכמו להתארח אצלו. ומכאן מסיקה הגמרא שיש לסרב לקטן (לוט) ואין לסרב לגדול (אברהם).
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.