סוגיא אהובה
חוסר שלימות – מושלם: היתרון היחסי של בעל התשובה
הרב שניאור אשכנזי | כ"א אדר ב 23.3
רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון ומחבר רב המכר 'ארץ ושמים'
הדרש על נקודת מבטן של רחל ולאה על סיפור ההחלפה בחתונת יעקב
תקציר הסוגיא
בדברי הימים מובאים שני פסוקים בהם נאמר שזכויות הבכורה של בני יעקב ניתנו ליוסף: וּבְנֵי רְאוּבֵן בְּכוֹר יִשְׂרָאֵל כִּי הוּא הַבְּכוֹר וּבְחַלְּלוֹ יְצוּעֵי אָבִיו נִתְּנָה בְּכֹרָתוֹ לִבְנֵי יוֹסֵף בֶּן יִשְׂרָאֵל וְלֹא לְהִתְיַחֵשׂ לַבְּכֹרָה. כִּי יְהוּדָה גָּבַר בְּאֶחָיו וּלְנָגִיד מִמֶּנּוּ וְהַבְּכֹרָה לְיוֹסֵף (דברי הימים א ה,א-ב). ברור שהסיבה שהעבירו את זכיות הבכורה מראובן לאח אחר היא כפי שכתוב בפסוק, שהוא חילל את יצועי אביו. הגמרא מבררת מדוע הבכורה עברה דווקא ליוסף ולא לבן אחר של יעקב. בתחילה מנסה הגמרא לומר שכיון שיוסף פרנס את יעקב כשהוא היה במצרים, הוא זה שקיבל את זכויות הבכורה. הגמרא שואלת על תשובה זו, ואם לא היה ראובן חוטא לא היה משלם יעקב ליוסף דבר. אלא יש לומר באופן אחר. מההתחלה הייתה הבכורה של יעקב צריכה לצאת מרחל. אותה הוא רצה מלכתחילה, וממנה הוא היה צריך להוליד את בכורו. אלא שלאה הקדימה אותה בזכות תפילותיה. בזכות התפילות של לאה היא הולידה ראשונה והבכורה ניתנה לבנה. ולאחר שראה הקב"ה את הצניעות שהייתה ברחל, הוא העביר את הבכורה חזרה לבנה.

הגמרא מסבירה מהם התפילות של לאה שבזכותם זכתה להוליד את הבכור של יעקב. כאשר הייתה לאה קטנה כל עוברי הדרכים שבאו מארץ ישראל לחרן היו אומרים: 'לרבקה יש שני בנים (עשו ויקב) וללבן יש שתי בנות (לאה ורחל) הגדול ישא את הגדולה והקטן ישא את הקטנה'. הייתה לאה שואלת את אותם אנשים 'מה טיבו של הגדול'. היו עונים לה 'הוא איש רע, הגוזל ושודד את הבריות'. והייתה לאה בוכה ומתפללת על שעליה להינשא לרשע. מרוב בכי נשרו ריסי עיניה כפי שכתוב: "ועיני לאה רכות" (בראשית כט,יז). בזכות הבכיות הללו ושנאת רשעותו של עשו, זכתה לאה שיצא ממנה ראובן, בכור יעקב.


בהמשך מסבירה הגמרא מהי הצניעות שהייתה ברחל שבזכותה העבירו והחזירו את הבכורה ליוסף בנה הגדול. כאשר הגיע יעקב לחרן ופגש את רחל הוא שאל אותה האם תינשא לו. ענתה לו רחל שהיא מעוניינת, אמנם אביה רמאי והוא לא יצליח להתגבר על רמאותו. הוא ישיא לך במרמה את אחותי הגדולה. מה עשה יעקב, נתן לרחל סימנים שעל ידם הוא ידע האם היא זו שמשיאים לו. כאשר ראתה רחל שלוקחים את לאה ומכניסים אותה ככלה ליעקב, אמרה לעצמה כעת אחותי תתבייש. שהרי יעקב יגלה שהיא אינה יודעת את הסימנים ובחופה לעיני כולם הוא לא יסכים לשאתה. מיהרה רחל ומסרה את הסימנים ללאה. ובזכות מעשה זה, שנעשה בצניעות, זכתה רחל לחזרת הבכורה לבנה.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.