סוגיא אהובה
"בני גליל דלא דייקי לישנא."
ד"ר אלדן קלם | כ"ג אדר א 23.2
מומחה ללשונות שמיות, מתרגם, ממיסדי ארגון ענף הזית לקידום התרבות והדתות האסיתיות והאפריקאיות
הדיון בהבדלי הלשון והדקדוק בין בני יהודה לבני הגליל והנגזרות מכך.
תקציר הסוגיא
הגמרא מביאה את דברי רב יהודה בשם רב העוסקים בהבדלים בין בני יהודה לבני הגליל. בני יהודה שהקפידו לדקדק בלשונם, והיו חוזרים בדיוק על לשון רבותיהם ובנוסף היו עושים סימנים שסידרו להם את מה ששמעו – התקיימה תורתם, לא שכחו את התורה. בני הגליל שלא הקפידו לדקדק בלשונם, ולא חזרו בדיוק על פי מה שאמרו להם וכן הם לא עשו לעצמם סימנים – לא התקיימה תורתם, והם שכחו את התורה. הבדל נוסף שבין בני יהודה לבני גליל הוא צורת קבלת הדברים מרבותיהם. בני יהודה היו מקבלים את דבריהם מרב אחד, ולכן תמיד היו דבריו שנאמרו באותו סגנון היו שגורים על לשונם והם לא שכחו את התורה. בני גליל היו מקבלים את תורתם מכמה רבנים והדברים נאמרו להם בכמה סגנונות ולכן הם שכחו את התורה. לפי רבינא הבדל בין בני יהודה לבני גליל הוא אחר. בני יהודה העבירו את התורה ששמעו לאחרים והיו עוסקים בהבנת טעמי הדברים עד שהתיישבו על דעתם ולכן התקיימה תורתם. בני גליל היו לומדים, ולא היו מלמדים לאחרים, ובנוסף לא היו טורחים להבין את טעמי הדברים לכן לא התקיימה תורתם.
דקדוק לשונם של בני יהודה בא לידי ביטוי בסיפור המובא בסוגיה. אדם אחד מבני יהודה אמר שיש לו טלית למכירה. כששאלו אותו מה צבע הטלית אמר 'כתרדין של אדמה' כלומר הגוון שלה ירקרק כתרד הגדל באדמה. הוא דייק בלשונו ולא אמר סתם ירוק.
חוסר הדקדוק של בני הגליל בלשונם בא לידי ביטוי בסיפורים הבאים, אחד מבני הגליל הלך בשוק וקרא 'אמר למאן אמר למאן'. הגלילי ביקש לקנות 'אמר', אמנם לא היה ברור על פי קריאתו מה הוא אמר ולמה הוא התכוון. האם הוא אמר חמר, אימר או עימר. האם הוא מתכוון לחמור לרכב עליו, או ליין (חמר). האם הוא מתכוון לעימר, כלומר צמר לעשיית בגדים או לאימר, שפירושו כבש לשחיטה. אישה גלילת אחת רצתה להזמין את חברתה לחלב. היא אמרה לה 'תאי דאוכליך חלבא' (בואי ואתן לך לאכול חלב). כיוון שהיא לא דקדקה בדיבורה ולא הפרידה את התיבות אחת מהשנייה, שמעה חברתה שהיא אומרת לה 'תוכליך לביא' (לביאה תאכל אותך). החברה הבינה שחברתה מקללת אותה. סיפור נוסף מספר על אישה שבאה לדיין להתלונן על גניבה ורצתה לומר לו: "מרי קירי, טבלא הוית לי וגנבוה מיני", כלומר: אדוני אדוני, טבלה היתה לי וגנבוה ממני. ובמקום זה אָמְרָה לֵיהּ: מָרִי כִּירִי, תַּפְלָא הָוֵית לִי וּגְנָבוּךְ מִין [אדוני עבדי, קורה היתה לי וגנבוך ממני], וּכְדוּ הֲוַות, דְּכַד שְׁדַרוּ לָךְ עִילָּוֵיהּ לָא מָטֵי כַּרְעִיךְ אַאַרְעָא [וכך היתה גדולה, שאם היו תולים אותך עליה, לא היו רגליך מגיעות לארץ]. הרי שאישה זו דיברה באופן לא מדוקדק ובסגנון לא נכון והדיין לא היה יכול להבין את טענתה.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.