סוגיא אהובה
לעומתיות או אויבות : בין דטרמיניזם תאולוגי לדינמיקה של צדק ואמת.
אלברט סויסה | ט"ז אדר א 16.2
סופר, עיתונאי, אוצר אמנות ומבקר תרבות.
העיון התלמודי בסיפורו של איוב
תקציר הסוגיא

 

הסוגיה שלנו עוסקת בדמותו של איוב. סיפור חייו של איוב מתואר בפרקים הראשונים של ספר איוב. הגמרא מבררת את השתלשלות העניינים על פי פסוקים אלו. בתחילה מתארת הסוגיה את חייו לפני שהשטן הביא עליו את הצרות. על איוב נאמר שהוא ''איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע" (איוב א,ב). הגמרא מסבירה שאיוב היה מוותר גם על ממון שהיה מגיע לו וזה פירוש המושג 'סר מרע'. לאיוב היו שבעה בנים ושלוש בנות, והוא היה עשיר מופלג. על ממונו של איוב נאמר "מעשה ידיו ברכת" (איוב א,י), הכוונה של פסוק זה היא שלא רק איוב הצליח בממונו, אלא כל מי שהיה מקבל מממונו של איוב היה מתברך. על צאנו של איוב נאמר "ומקנהו פרץ בארץ" (שם), הכוונה של פסוק זה היא שהצאן שלו שינה (פרץ) את טבע העולם. בדרך כלל הזאבים הורגים את העיזים. בצאן של איוב היו עיזים כל כך חזקות שהם היו הורגות את הזאבים שתקפו אותן. הפסוק מתאר מצב בו "הבקר היו חרשות והאתנות רעות על ידיהם". הגמרא מסבירה שאצל איוב מיד אחרי החרישה (של הזריעה) היו הזרעים צומחים והאתונות היו אוכלות מהצומח. איוב נהנה מעושר מופלג לא חסר לו מאומה, נכסיו מצליחים ומוצלחים באופן על טבעי. במקביל הוא מתנהג ביושר ובצדיקות.
הקב"ה שואל את השטן האם הוא שם לב לצדיקות של איוב שאין כמוה. השטן עונה שאיוב אכן צדיק, אך זה בגלל ריבוי הטוב שהוא קיבל ואם כן צדיקותו לא עמדה למבחן. לדברי השטן אם יקחו לאיוב את הטובות שהוא קיבל הוא יקלל את ה'. הקב"ה מסכים לנסות את איוב והוא מאשר לו לעשות לאיוב כל מה שהוא חפץ. בבת אחת איוב מתבשר: אנשי שבא שבו את הבקר והאתונות שלו והרגו את המשרתים שהיו עימם. שרפה כילתה את הצאן שלו יחד עם המשרתים שהיו עימם. אנשי כשדים שבו את הגמלים שלו יחד עם המשרתים שהיו עימם. הבית שבו היו כל בניו ובנותיו עם שאר משרתיו נפל על יושביו וכולם מתו. איוב נשאר ללא רכוש, וכל זרעו נכחד. הוא קורע את בגדיו נופל על פניו ואומר "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מברך" (איוב א,כא). הוא עומד בנסיון ולא מקלל את ה'. למרות שאיוב עמד בנסיון, השטן טוען לקב"ה שאיוב עצמו לא נפגע ולכן הוא ממשיך להאמין בו ולהודות לו. הקב"ה נותן לשטן לפגוע בגופו של איוב בתנאי שלא יהרוג אותו. השטן מביא על איוב שחין רע בכל גופו. גם לאחר מכה זו איוב אינו כופר אלא אומר לאשתו שעליו לקבל את הרע כשם שהוא קיבל את הטוב.
הפסוקים המתארים את צערו של איוב מסתיימים בפסוק "בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו" (איוב ב,י). נחלקו חכמי התלמוד בהבנת פסוק זה יש אומרים שאיוב לא חטא בשפתיו, אך בליבו הוא חטא. ויש אומרים שגם בליבו איוב לא חטא. בהמשך ספר איוב מובאים הטענות של איוב ושם הוא אומר "ארץ נתנה ביד רשע" (איוב ט,כד). לדעת האומרים שאיוב חטא בליבו פסוק זה מתייחס לקב"ה ולהתנהגותו כלפיו. לדעת האומרים שאיוב לא חטא כלל פסוק זה מתייחס לשטן, ורשעותו כלפי איוב.

 

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.