סוגיא אהובה
"חכמים היזהרו בדבריכם"
ניצן חן | ט' אדר א 9.2
עיתונאי, סופר, ועורך חדשות ישראלי. מכהן כראש לשכת העיתונות הממשלתית. חבר בוועד האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה.
הסיפור על המפגש בין רבי אלעזר לאדם מכוער והמסקנות שיצאו ממפגש זה.
תקציר הסוגיא
מסופר שפעם אחת רכב רבי אלעזר בן רבי שמעון על חמור כשחזר מבית רבו במגדל גדור לביתו. רבי אלעזר למד באותו זמן הרבה תורה בבית רבו ולכן הוא שמח שמחה גדולה ולבו היה מלא גאוה. בדרך, פגש אותו אדם מכוער ביותר ואמר לו: 'שלום עליך רבי'. אמר לו רבי אלעזר: 'ברנש, כמה מכוער אתה. האם כל בני מקומך מכוערים כמוך'. אמר האיש לרבי אלעזר: איני יודע, אבל לך לאומן שעשה אותי, ואמור לו שהכלי שהוא יצר, מכוער'. רבי אלעזר היה מלא גאוה ובוז כלפי בני האדם שאינם מלאים תורה כמותו, והוא העליב את האדם שפנה אליו בברכת שלום. העלבון לא כוון כלפי התנגותו או חכמתו של האדם אלא למראהו. האדם שנפגע, העמיד את רבי אלעזר במקום והראה לו שהעלבון שהטיח בו, מתריס גם כלפי הקב"ה. רבי אלעזר הבין שהוא חטא בלשונו, הוא ירד מהחמור, השתטח לפני אותו אדם ופנה ואמר לו: 'חטאתי לך, מחול לי'. אמר לו אותו אדם: 'איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ותאמר לו, כמה מכוער הכלי שיצרת'.
המשיך האיש בדרכו ורבי אלעזר הלך אחריו וניסה לפייסו, עד שהם הגיעו לעירו של רבי אלעזר. כיוון שהגיע רבי אלעזר לעירו, יצאו כל בני העיר לקבל את פניו ואמרו לו: 'שלום עליך רבי ומורי, שלום עליך רבי ומורי'. שאל האיש את בני העיר: 'למי אתם קואים רבי'. אמרו לו: 'לזה שהולך אחריך'. אמר להם אותו האיש: 'אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל'. אמרו לו בני העיר: 'מדוע אתה אומר כך'. סיפר להם האיש את המעשה ואת דברי רבי אלעזר. אמרו לו אנשי העיר: 'אף על פי כן מחול לו שהרי הוא גדול בתורה'. אמר להם אותו האיש: 'בשבילכם אני מוחל לו, בתנאי שיקבל על עצמו שלא לנהוג כך'.
לאחר מכן נכנס רבי אלעזר לבית המדרש ודרש: 'לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז'. כלומר על האדם להיות כנוע ועניו, ולא להיות גס רוח וגאוותן. ולפיכך (בגלל שהקנה רך וכנוע) זכה הקנה שיעשו ממנו קולמוס לכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.