סוגיא אהובה
מה חיפש רבי יוסי בחורבה מחורבות ירושלים?
תמר הירדני | ב' אדר א 2.2
מורת דרך, עיתונאית, סופרת ילדים וכותבת פעילה ומוערכת בויקיפדיה.
הסיפור על כניסתו של רבי יוסי לחורבה מחורבות ירושלים והמסר והמסקנות שיצאו מביקור זה.
תקציר הסוגיא
מסופר שפעם אחת הלך רבי יוסי בדרך ונכנס להתפלל בחורבה אחת מחורבות ירושלים. בזמן שהוא התפלל נעמד אליהו הנביא בפתח החורבה והמתין לסיום תפילתו. לאחר שרבי יוסי סיים ויצא שאל אותו אליהו הנביא מדוע הוא נכנס לחורבה. ענה לו רבי יוסי כדי להתפלל. אמר לו אליהו הנביא, היית צריך להתפלל בדרך. אמר לו רבי יוסי העוברים והשבים היו מפריעים לי בתפילה ולא הייתי יכול להתרכז כראוי. אמר לו אליהו היה עליך להתפלל 'תפילה קצרה'. המשיך אליהו הנביא ושאל את רבי יוסי מה שמעת בחורבה. אמר לו רבי יוסי שמעתי בת קול, הד מנהמת הקב"ה, האומרת: אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. אמר לו אליהו דע שלא רק בשעה זו נוהם הקב"ה כך אלא שלוש פעמים בכל יום מתאונן הקב"ה על החורבן, על שמו שהיה מתגדל ומתקלס בבית המקדש ועל הצער שנגרם לו בגלל הצער של בניו.
משיחה זו עם אליהו הסיק רבי יוסי שלושה מסקנות הלכתיות. הראשונה, אסור להיכנס לחורבה. השניה מותר לאדם להתפלל בדרך, ולא חייבים להיכנס למבנה להתפלל שם. השלישית המתפלל בדרך יכול להתפלל תפילה קצרה ואינו חייב לומר את הנוסח המלא של התפילה.
לגבי איסור הכניסה לחורבה נאמר בברייתא, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה: מפני החשד, שיחשדו שנכנס לזנות. מפני המפולת, סכנת התמוטטות של החורבה. ומפני המזיקים, שדים המצוים בחורבה. נתינת שלושה טעמים לאיסור זה נראית לכאורה מיותרת והגמרא דנה מדוע צריכים את שלושתם. החשש של החשד הוא רק במקרה בו אדם יחיד נכנס לחורבה או במקרה שנכנסים לחורבה שני אנשים פרוצים שאינם מתביישים לעבור עבירות אחד בפני השני. החשש של המפולת היא דוקא בחורבה ישנה ולא בחורבה חדשה. החשש מפני המזיקים הוא דוקא באדם יחיד או אפילו בשני אנשים במקום בו המזיקים מצויים. אם כן, על מנת לאסור על שני אנשים פרוצים להיכנס לחורבה חדשה צריכים את הטעם של החשד ואין להסתפק בשני הטעמים האחרים. כאשר שני בני אדם כשרים נכנסים לחורבה ישנה, צריכים את הטעם של המפולת ואין להסתפק בשני הטעמים האחרים. כאשר שני בני אדם כשרים נכנסים לחורבה חדשה במקום בו מצויים מזיקים, צריכים את הטעם של המזיקים ואין להסתפק בשני הטעמים האחרים.    
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.