סוגיא אהובה
החטא הוא העונש
יאיר אסולין | ח' כסליו 30.11
סופר ומשורר, חתן פרס ספיר לספרי ביכורים
פירוט השתלשלות התעניות וחומרתם בזמן עצירת גשמים
תקציר הסוגיא

החלק הראשון של מסכת תענית עוסק בצומות במקרה של עצירת גשמים. המשנה בסוגיא מתארת את סדרי תעניות הציבור. לאחר שבתחילת החורף לא ירדו גשמים ערכו 'היחידים' (תלמידי חכמים) שלושה תעניות (בימים שני, חמישי ושני שלאחר מכן). בהמשך בית הדין גוזר על כל הציבור שלושה תעניות (שני, חמישי, שני).

אם לאחר מכן לא ירדו גשמים, בית הדין גוזר שלושה תעניות נוספות על הציבור. תעניות אלו (בסדרה השניה של תעניות הציבור) חמורות מהתעניות הראשונות, בתעניות הראשונות הצום התחיל בבוקר התענית, ובתעניות אלו הצום מתחיל מליל התענית. בתעניות הראשונות נאסרה רק אכילה ושתיה, ובתעניות אלו אסורה גם: עשיית מלאכה, רחיצה (סוגרים את בתי המרחץ ביום התענית), סיכת הגוף בשמן, נעילת סנדלי (ונעלי) עור ותשמיש המטה. אם לאחר שלושת התעניות החמורות לא ירדו גשמים, בית הדין גוזר שבעה תעניות נוספות (שני, חמישי, שני, חמישי, שני, חמישי, שני). תעניות אלו חמורות יותר מהתעניות הקודמות. בנוסף לחומרות שבתעניות הקודמות, בתעניות אלו סוגרים את החנויות (נמנעים ממסחר).

תעניות אלו הם התעניות האחרונות שבית הדין גוזר על הציבור. אם לאחר תעניות אלו עדיין לא ירדו גשמים, היחידים ממשיכים להתענות פעמיים בשבוע (שני וחמישי) עד שירד גשם, ואם לא ירד כל החורף נמשכים התעניות עד ניסן. שאר הציבור, למרות שאינו צם, צריך לנהוג מנהגי אבלים. ממעטים: במשא ומתן, בניטעת אילנות, בשמחות נישואים ובאמירת שלום אחד לשני. כולם מתנהגים כבני אדם שקיבלו נזיפה מהקב"ה.

הגמרא מתארת שבזמן התענית, הזמן בו אסור לעשות מלאכה, מתאספים כל העם לבית הכנסת מהבוקר עד סוף היום. בחצי היום הראשון של ההתאספות, מתבוננים ומעיינים בעסקי העיר. בודקים האם יש בעיר פגמים מוסריים ורוחניים, שמא פגמים אלו גרמו להם לעונש עצירת הגשמים. את החצי השני של היום מחלקים לשנים. בתחילה (ברבע השלישי של היום) קוראים בספרי התורה ובהפטרה. ובהמשך (ברבע האחרון של היום) מבקשים רחמים ומתפללים.

במשנה נאמר שבתעניות 'סוגרים את המרחצאות'. רב אידי בר אבין לומד מכאן שדווקא רחיצה במים חמים (כפי שמצוי במרחצאות), רחיצה שיש בה תענוג, אסורה בתענית. אבל רחיצה במים קרים מותרת. במשנה נאמר שאסור לרחוץ, מדוע מוסיפה המשנה שסוגרים את המרחצאות, מכיוון שרק רחיצת מרחצאות אסורה. אביי טוען שאין להוכיח מכאן, המשנה מבארת שתקנת חכמים למנוע מהציבור לרחוץ. את המרחצאות של המים החמים ניתן לסגור. את מי הנהרות (המים הקרים) אי אפשר לחסום. הסיבה שסוגרים רק את המרחצאות אינה בגלל שבמי הנהרות הקרים מותר לרחוץ, אלא בגלל שאת הרחיצה בנהרות אי אפשר למנוע.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.