סוגיא אהובה
--                                   נפשות מישראל ונפשות" 
 
jk"בכלל
פרופ' פניה עוז-זלצברגר | ט"ו כסליו 7.12
היסטוריונית של הרעיונות וסופרת. מלמדת בפקולטה למשפטים ובבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה.
הליך הפחדת העדים בדיני נפשות המבוסס על תפיסת איבוד נפש אחת כאיבוד עולם שלם.
תקציר הסוגיא

במרכז הסוגיא שלנו עומדת משנה המתארת את הסדר הפורמלי של קבלת העדות בדיני נפשות. העדים הם הגורם היחיד שלפיו יכול בית הדין לקבוע גזר דין. האחריות שלהם על הכרעת גזר הדין היא עצומה. כהקדמה לעדות שלהם עלנו לוודא שהם אכן מודעים לגודל האחריות שלהם ולתוצאות המכריעות של דבריהם. לצורך כך בשלב המקדים לקבלת העדות אנו 'מאיימים' על העדים.

בתחילת ה'איום' מזהרים את העדים שעליהם להעיד עדות ראיה. אסור להם לתת עדות על פי השערה או על פי שמועה, גם לא שמועה ששמעו מעד ראיה נאמן. עליהם להעיד רק על מה שהם ראו בפועל. אזהרה זו מלווה בהבהרה שהעדים עומדים לעבור מסע חקירות ובאם הם שקרנים, השקר שלהם יתגלה.

לאחר מכן מחדדים להם את המשמעות של גרימת מוות על ידי עדותם, ואומרים להם: 'הוו יודעים שלא כדיני ממונות דיני נפשות'. בדיני ממנות אדם הגורם הפסד לחברו יכול לשלם, ומתכפר לו. בדיני נפשות, דמו של ההרוג ודם זרעו (שלא זכה להוליד) נזקפים לחובתו של ההורג. קין הרג את הבל, ונאמר לו: "קול דמי אחיך צעקים" (בראשית ד,י). לא נאמר לו קול 'דם' אחיך, אלא 'דמי אחיך' – הדם שלו והדם של זרעו. ומוספים לומר לעדים: 'לפיכך נברא האדם יחידי', אדם הראשון נברא לבד בעולם, ללא אנשים נוספים, כדי ללמד אותנו 'שכל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם מלא'. הריגת אדם הראשון, היתה גורמת איבוד של האנושות כולה – הרי שהריגת כל נפש נחשבת איבוד עולם מלא. ומכאן לומדים גם ש'כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא'.

לאחר האיום יש חשש שהעדים יאמרו לעצמם 'מה לנו ולצרה זו'. אם העדות הזו כל כך מסוכנת עדיף להימנע ולחשוש מלהעיד גם במקרה של עדות אמת. לכן מבהירים להם שאם הם אכן ראו חובה עליהם להעיד. הפסוק קובע לגבי העדים "והוא עד או ראה או ידע, אם לוא יגיד ונשא עוונו" (ויקרא ה,א). ולמנוע במקרה בו האדם יעשה חשבון שעליו להסיר אחריות מהריגת הנדון למרות האיסור להימנע ממסירת עדות. האדם יאמר לעצמו, עדיף לעבור על איסור ולא להיות אחראי על אבידת אדם. מסיימים ואומרים לעדים את הפסוק "ובאבד רשעים רנה" (משלי יא,י). באיבוד הרשעים מהעולם יש שמחה, וזכות להשתתף בתהליך זה.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.