סוגיא אהובה
"מדע ואמונה בראי התגליות המדעיות החדשות"
פרופ' משה קוה | כ"ט כסליו 21.12
פיזיקאי, נשיא אונ' בר אילן לשעבר וראש המכון לטכנולוגיה מתקדמת באונ' בר אילן
העיון בסדר בריאת העולם והדיונים הנובעים ממנו
תקציר הסוגיא

בריאת העולם נעשתה בששה ימים, וביום השביעי – שבת, הפסיק הבורא לברוא את העולם. הגמרא עוסקת בדברים שנבראו בתחילת הבריאה, ביום הראשון. לדברי רב יהודה בשם רב עשרה דברים נבראו ביום הראשון: שמים, ארץ, תהו, בהו, אור, חושך, רוח, מים, מידת יום (זמן אורך היום) ומידת לילה (זמן אורך הלילה). כל הדברים הללו מוזכרים בפסוקים המתארים את הבריאה של היום הראשון. "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. והארץ היתה תהו ובהו, וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פניהמים. ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור. וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך. ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" (בראשית א,א-ה).

כבר ביום הראשון נבראו השמים וכדור הארץ כשתי ישויות נפרדות.

'תהו' הוא קו שמקיף את כדור הארץ והוא המקור של החושך. 'בהו' הם אבנים לחות הנמצאות בתחתית התהום ומהם יוצאים מים.

לגבי האור שנברא ביום הראשון חלקו התנאים. יש שאמרו שאור זה הוא האור הרגיל שבעולם. למרות שרק ביום הרביעי של הבריאה נתלו השמש והירח (מקורות האור בעולם) בשמים, האור נברא כבר ביום הראשון. ויש שאמרו שהאור שבעולם נברא רק ביום הרביעי (כשנתלו השמש והירח), וביום הראשון נברא אור מסוג אחר. אור זה מתואר בגמרא כאור חזק במיוחד, והוא נגנז ונשמר על ידי הקב"ה לצדיקים שינו ממנו לעתיד לבוא.

גם שאר היסודות הבסיסיים המרכיבים את העולם: רוח ומים נבראו כבר ביום הראשון.

דבר נוסף שנוצר והוגדר ביום הראשון הוא מושג הזמן (מידת יום ומידת לילה).

בהמשך מתואר בגמרא שהעולם והים התפשטו ללא הפסקה כשהם נבראו עד שגער בהם הקב"ה וציווה עליהם לעמוד בגבולם.

לגבי סדר הבריאה נחלקו החכמים. לדעת בית שמאי השמים נבראו לפני הארץ. לדעת בית הלל הארץ נבראה לפני השמים. לדעת חכמים השמים והארץ נבראו יחד. ריש לקיש מסביר שסדר הבריאה היה שמים ואחר כך ארץ. וסידורם במקומם היה להיפך, הארץ ואחר כך השמים.

הרקיע מכונה בבריאת העולם שמים. כינוי זה מלמד על תכונותיו של הרקיע. יש המפרשים: שמים – שם מים. ויש המפרשים: שמים – אש ומים. לדעתם בשעת הבריאה ערבב הבורא אש ומים ויצר מהם את השמים.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.