סוגיא אהובה
"סרבנות גט בראי היהדות"
ס. השר הרב אלי בן-דהן | י"ב שבט 1.2
 רב, סגן שר הדתות, בעבר כיהן כמנהל בתי הדין הרבניים.
הסוגיא הדנה בטעת ה'מיאוס' בדיני גירושין, מעמדה והשלכותיה.
תקציר הסוגיא

בכל נישואים ישנו הסכם ממוני בין הבעל לאישה בו הבעל מתחייב לתת לאישה סכום כסף במידה והוא יגרש אותה (או שהיא תזכה בסכום זה מהירושה במידה והוא ימות). המשנה (כתובות סג,א) מתארת את דיני בעל ואשה המורדים. אשה המורדת בבעלה, מפחיתים לה מהכתובה בכל שבוע שבעה דינרים (סכום הכתובה הבסיסי של בתולה הוא מאתיים דינרים), ולדעת רבי יהודה שבעה חצאי דינרים ('טרפעיקים'). הפיחות ימשיך עד סכום הכתובה כולה. לדעת רבי יוסי אפילו לאחר שהופחתה הכתובה כולה ממשיכים לחייב את המורדת בכל שבוע, ובמידה והיא תזכה בירושה יגבו את החיוב מהירושה. בעל המורד באשתו, מוספים לו על סכום חיוב הכתובה בכל שבוע שלושה דינרים, ולדעת רבי יהודה שלושה חצאי דינרים.

הגמרא דנה במהות מרד זה ומסיקה שמוסכם שמרד בנוגע למחויבות ההדדית לחיי אישות, נקרא מרד. אישה שאינה מוכנה לחיות חיי אישות עם בעלה, ובעל שאינו מוכן לחיות חיי אישות עם אשתו, נקראים מורדים. לדעת רבי יוסי ברבי חנניא הגדרה זו כוללת גם מצב של מרד כלכלי. אישה שאינה מוכנה לעשות את מלאכות הבית עבור בעלה, ובעל שאינו מוכן לפרנס את אשתו, נקראים מורדים.

לגבי הגדרת מורדת בנוגע לחיי אישות, מסייגת הגמרא את הדין וקובעת שרק מורדת הטוענת שבעיקרון היא מעוניינת לחיות עם בעלה, אלא שבאופן זמני אינה מוכנה לחיי אישות, נקראת מורדת. אישה זו אינה מעוניינת בגירושין, אין לה בעיה עקרונית לחיות עם בעל זה. היא בסך הכל נמנעת מקיום יחסים עם בעלה באופן עקבי על מנת לצער אותו, או מסיבה אחרת שאינה מוצדקת. במקרה זה הכתובה משמשת ככלי לחץ לגרום לה לעמוד במחויבות הבסיסית שלה.

אבל הטוענת שאינה מעוניינת כלל לחיות עם בעלה, בטענה שהוא מאוס בעניה, אינה נחשבת מורדת. במקרה זה לא כופים על האישה לחיות עם בעל שהיא אינה מעונינת בו, ואין לנו להשתמש בכתובה ככלי ללחוץ עליה להתרצות לחיים משותפים עם הבעל המאוס. רב המנונא חולק ולדעתו גם במקרה שהאישה טוענת שהבעל מאוס עליה כופים אותה להישאר איתו. הגמרא מסכמת וקובעת שהרעיון של רב המנונא אינו טוב לזוג ולילדים שיוולדו להם ממערכת היחסים הכפויה.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.