סוגיא אהובה
שקרים לבנים סיינפלד פוגש את הלל ושמאי- בבית מדרש וירטואלי
אודי ליאון | כ"ו שבט 15.2
תסריטאי, ממייסדי ומנהלי בית הספר לקולנוע 'מעלה', עסק בשיקום ילדים נכים , הקים את קרן 'גשר' לקולנוע רב-תרבותי, מנהל תכניות מועדפות בשידורי קשת בערוץ 2. 
המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל על אמירת האמת כשמשבחים כלה.
תקציר הסוגיא

הסוגיא שלנו עוסקת בתוכן השירה והריקוד לכלה בחתונתה. לדעת בית שמאי אומרים "כלה כמות שהיא", יש לשבח את הכלה לפי האמת ולא להפריז במעלותיה. לדעת בית הלל יש להפריז בשבח הכלה, ובכל מקרה לומר עליה שהיא "כלה נאה וחסודה".

בכוונת דברי בית שמאי מסבירים הפרשנים שיש לשבח את האישה במעלות הספציפיות שיש בה. אין כלה שאין בה מעלות, אם היא אינה יפה באופן כללי ישבחו את היופי של אחד מאבריה (רגליה יפות), או את יחוסה, עושרה וכדומה. למרות שגם לדעתם אומרים שבח לאישה ולא זורקים לה בפרצוף את האמת על החסרונות שלה, לדעת בית הלל אין לומר כך. לפי בית הללל אמירת שבח חלקי (במקרה בו נהוג בדרך כלל לומר שבח מלא) נחשבת גם כן גנאי. הכל מבינים שאם שכאשר אומרים על אישה שהיא מיוחסת במקום לומר עליה שהיא יפה, משמעות הדבר שהיא מכוערת.

בית שמאי מתבססים על ציווי התורה "מדבר שקר תרחק" (שמות כג,ז). אין לומר על כלה חיגרת או עוורת שהיא נאה וחסודה. בית הלל מסבירים שעל האדם להיות מעורב עם הבריות ולהתנהג אליהם בנימוס, גם במחיר שינוי האמת. כשם שלא יגנה אדם באוזני חבירו מוצר שהוא קנה. לאחר שהחבר בחר וקנה את המוצר, ביקורת רק תתן לו תחושת החמצה והרגשה לא טובה. אין בביקורת כזו שום תועלת. להיפך הקונה מעוניין שישבחו את העיסקה שהוא עשה. כך לא יגנה אדם באונזי החתן את הכלה שהוא לקח. החתן כבר בחר את הכלה שלו אין טעם לגנות אותה באוזניו. החתן ממתין לשמוע על הכלה שלו דברי שבח ורק הם ישמחו אותו.

בהמשך הסוגיא הגמרא מוספיה להביא סיפורים העוסקים בצורת קיום מצוות שמחת חתן וכלה. רבי יהודה בר אליעי היה לוקח ענף של הדס רוקד איתו לפני הכלה ואומר "כלה נראה וחסודה". רב שמואל בר יצחק היה רוקד לפני הכלות עם שלושה ענפי הדסים באופן שהיה נראה לא מספיק מכובד. רבי זירא אמר לו שהוא מבייש את התורה ואת תלמידי החכמים במעשיו. כשנפטר רב שמואל הפריד עמוד של אש בין מיטתו למלווים. לעמוד כזה בלוויה זוכה רק אדם אחד או שני אנשים בדור, ורב שמואל בר יצחק זכה לכך בזכות השטויות שהוא עשה בחתונות לשמח חתן וכלה.

רב אחא היה מרכיב את הכלות על כתפיו ורוקד איתן. לחכמי דורו הוא אמר שמותר לעשות כך רק אם היחס הרגשי לכלות מנוטרל לגמרי. אם הכלה על הכתפיים נחשבת כסתם משא, אין בהרמתה היבט של איסור קירבה לאישה. אבל אם המרים מרגיש שהוא נושא אישה, יש בהרמת הכלה איסור.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.