סוגיא אהובה
על תורה ומדע
פרופסור נתן אביעזר | ג' אדר 22.2
פיזיקאי, פרופסור אמריטוס באוניב' בר-אילן, כתב ועוסק בקשר בין דת למדע.
הדיון בתלמוד על גודל העולם והרקיע.
תקציר הסוגיא

הגמרא דנה בדברי רבא הקובע שגודל העולם הוא ששת אלפים פרסאות (כעשרים וארבע אלף ק"מ), ועובי הרקיע הוא אלף פרסאות (כארבעת אלפים ק"מ). את גודל כדור הארץ יודע רבא במסורת ועל פי זה הוא מחשב את גודל עובי הרקיע.

החישוב של רבא מתבסס על דברי רבי יוחנן הקובע שאדם רגיל הולך ביום שלם (מעלות השחר עד צאת הכוכבים) עשר פרסאות, ארבעים מילים (כארבעים ק"מ). נתון זה כולל גם את הזמן לפני שהשמש זורחת על הארץ (הנץ החמה) וגם את הזמן לאחר שהשמש כבר הסתלקה מעל כדור הארץ (שקיעה). היום אינו מתחיל בנץ החמה אלא בעלות השחר, מעלות השחר עד הנץ החמה השמש נמצאת ב'עובי הרקיע'. לאחר שהשמש עוברת את כל עובי הרקיע היא זורחת. תהליך דומה מתרחש בערב, השמש מסתלקת מהארץ ונכנסת לעובי הרקיע, לאחר שהשמש עוברת את כל עובי הרקיע מסתיים היום ומתחיל הלילה. הזמן שמעלות השחר עד הזריחה וכן הזמן שמהשקיעה עד צאת הכובים הוא מרחק הליכה של חמש מיל, זה הזמן בו השמש עוברת עובי הרקיע. זמן זה הוא שישית מהזמן בו השמש עוברת את כדור הארץ מהזריחה לשקיעה (שלושים מיל, מהארבעים מיל נחסרו חמש מיל שלפני הזריחה וחמש מיל שלאחר השקיעה). אם כן עובי הרקיע הוא שישית מגודל כדור הארץ.

הגמרא מקשה כמה קושיות על דברי רבא הדוחות את דבריו. הקושיה הראשונה, בברייתא נאמר שמהלך אדם מעלות השחר לזריחה הוא רק ארבע מיל ולא חמש, ובסה"כ הזמן בו השמש עוברת את עובי הרקיע הוא עשירית מהיום (ארבע מיל של מהלך אדם מהזריחה לשקיעה מתוך ארבעים של הליכת האדם בכל היום).

בברייתא נוספת מתואר גודל העולם וממנה עולה שהעולם גדול הרבה יותר מדברי רבא. לפי הברייתא הגודל של מצרים ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. ומצרים היא אחת מתוך שישים בגודלה של כוש, וכוש היא אחת מתוך שישים בגודל העולם כולו. בהמשך הברייתא מתואר שהעולם הוא אחד מתוך שישים בגודל של הגן (הגן של גן עדן), והגן אחד מתוך שישים בגודל של עדן, ועדן אחת מתוך שישים בגודל של גיהנום.

בברייתא נוספת נאמר שכל השטח המיושב בעולם הוא בסך הכל בגודל של כוכב אחד, שהרי כשהולכים מקצה אחד של העולם לקצהו השני נשארים הכוכבים באותה זוית ביחס אלינו. אם כן גודל העולם שמעליו כוכבים רבים הוא עצום.

ברייתא נוספת קובעת שהחלק המיושב בעולם הוא רק אחד חלקי שתים עשרה מהעולם כולו שהרי כל היום חוץ משעה אחת השמש אינה בקו ישר מעל העולם אלא נמצאת במזרח או במערב.

לגבי עובי הרקיע מביאה הגמרא ברייתא בה נאמר בשם רבן יוחנן בן זכאי שהמרחק בין העולם הזה לרקיע הוא מרחק הליכה של חמש מאות שנה (יותר ממליון ושמונה מאות אלף פרסאות). אורך זה הוא גם העובי של הרקיע והמרחק בין רקיע לרקיע, נמצא שעובי הרקיע גדול הרבה יותר מאלף פרסאות.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.