סוגיא אהובה
"כתובת בנין דכרין״
הרב ד"ר אביעד סטולמן | כ"ד אדר 15.3
האחראי על האוספים בספריה הלאומית, מחבר שו"ת פלא יועץ
הסוגיא הדנה בשימור זכויותיה של האשה על ממונה דרך השימוש בכתובה
תקציר הסוגיא

הכתובה היא שטר התחייבות של הבעל כלפי אשתו בנוגע למחויבות שלו כלפיה במהלך חייהם המשותפים, ובדברים שינתנו לה במקרה שהיא תתאלמן או תגורש. המשניות בפרק רביעי עוסקות בפרטי התנאים שתקנו חכמים כחלק מתקנת הכתובה. תנאים אלו הם תנאי בית דין וגם כשלא נכתבו במפורש בכתובה מחייבים את הבעל.

הדין הראשון בו עוסקת משנתנו הוא: תנאי 'בנין דכרין' – תנאי הבנים הזכרים. תנאי זה מבטיח שבמקרה והאישה תמות לפני הבעל ילדיה ירשו את כסף הכתובה של אמם ולא יתחלקו בו עם בנים מנשים אחרות.

רבי שמעון בר יוחאי מסביר שתכלית תקנת 'בנין דכרין' היא לעודד את אבי האישה לתת לה נדוניה גדולה. כל כספי הנדוניה שמכניסה האישה עם נשואיה, נרשמים כדמי תוספת כתובה. כספים אלו ישולמו לאישה במקרה או שבעלה ימות. על פי תקנת 'בנין דכרין' במקרה שהיא תמות ראשונה, לאחר מיתת הבעל כספים אלו ינתנו לבני האישה ולא יחולקו בין כל הירושים. כשהאבא משיא את בתו, הוא מעוניין שהכסף שניתן לה ישאר בידי צאצאיו ולא יעבור לילדי הבעל מנשים אחרות. תקנה זו מבטיחה זאת. למעשה על ידי תקנה זו מסוגל האבא להוריש גם לבתו וילדיה את נכסיו. על פי דין התורה הבנים מחלקים בניהם את הירושה. במידה והאבא רוצה שגם בנותיו יהנו מנכסיו לאחר מותו, הוא מעביר להן את חלקם כנדוניה, כסף זה ישמש את בתו ובעלה כל עוד היא נשואה, ישאר בידה במקרה שתתגרש ויועבר לילדיה לאחר מותה. למרות שתכלית התקנה נראית במבט ראשון כסותרת את רצון התורה. התורה קובעת שהבת לא יורשת את כספי האבא, ועל ידי תקנת חכמים אנו גורמים לאבא להעביר את כספו לבנות – חכמים תקנו את התקנה והתבססו על הפסוק: "קְחוּ נָשִׁים וְהוֹלִידוּ בָּנִים וּבָנוֹת וּקְחוּ לִבְנֵיכֶם נָשִׁים וְאֶת בְּנוֹתֵיכֶם תְּנוּ לַאֲנָשִׁים" (ירמיה כט, ו). הדרך לתת את הבנות היא על ידי נתינת ממנון שיעודד אנשים לנישואין אלו.

למרות שמטרת התקנה היא להשאיר את נכסי האב ברשות צאצאיו היא חלה גם לגבי הכסף שמוסף הבעל על סכום הכתובה. הידיעה שגם כל הכסף שמוסיף הבעל יגיע לידי האישה, מעודדת את האבא לתת יותר. מצד שני תקנה זו מוגבלת רק לירושת בנים (או בן יחיד) של האישה. בנות האישה (גם כשאין להם אחים) לא יורשות את כתובת אימם אלא הכסף מחולק כשאר הנכסים בין הבנים האחרים. אפילו במקרה שלבעל אין בכלל בנים, ורק הבנות שלו יורשות, לא יעבירו לבנות האישה את כתובת אימם אלא היא תחולק בשוה גם עם בנות הנשים האחרות.

הגבלה נוספת של התקנה היא במקרה בו לאחר חלוקת כספי הכתובה לבני האישה לא נשאר כסף שיתקבל כירושה מהאבא לבכל הבנים. במקרה זה כדי לקיים את חובת חלוקת הירושה מבטלים את התקנה ומחלקים את כספי הכתובה בין כל הבנים.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.