סוגיא אהובה
״בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם״
רחל שפרכר פרנקל | ב' ניסן 22.3
יועצת הלכה ור"מית בנשמת, ראש תוכנית הלכתא במת"ן
רצף סיפורים על ביקור חכם חולה וביטול יסוריו.
תקציר הסוגיא
במסכת ברכות דנה הסוגיא לגבי מהותם של היסורים. הגמרא מחלקת בין יסורים של אהבה אותם מביא הקדוש ברוך הוא על הקרובים אליו, ביסורים אלו אין ביטול תורה וביטול תפילה, לבין יסורי ענישה על חטא. בתוך הדברים מוספר על רבי חייא בר אבא, תלמידו של רבי יוחנן, ששכב חולה. בא רבי יחנן לבקרו ושאלו: "חביבים עליך ייסורים"? – מעוניין אתה בחולי זה ורוצה בקבלתו. אמר לו רבי חייא, לא היסורים חבבים עלי ולא השכר שבא למי שמקבלם. אמר לו רבי יוחנן הבא לי את ידך, אחז רבי יוחנן בידו של רבי חייא, קם רבי חייא והתרפא. סיפור דומה מסופר על רבי יוחנן עצמו שהיה חולה. בא רבי חנניא לבקרו ושאלו: "חביבים עליך יסורים"? אמר לו רבי יוחנן "לא הם ולא שכרם". נתן לו רבי חנניא את ידו ורבי יוחנן קם והתרפא. הגמרא מסבירה שלמרות שכוחו של רבי יוחנן היה גדול והוא בעצמו יכל לרפא חולים אחרים (רבי חייא) את עצמו הוא לא יכל לרפא לבד – כשם שאסיר אינו יכול להתיר את עצמו מבית האסורים, כך גם אדם שכוחו גדול בריפוי אחרים אינו יכול לרפא את עצמו.

עוד מסופר שרבי אלעזר, תלמידו של רבי יוחנן, היה חולה ושכב בבית חשוך. רבי יוחנן נכנס לבקרו, וכיון שהיה חשוך הפשיל רבי יוחנן את שרוולו וגילה את זרועו – מהבוהק המיוחד של בשר רבי יוחנן נהיה אור בחדר. רבי יוחנן ראה שרבי אלעזר בוכה, שאלו רבי יוחנן מדוע אתה בוכה: אם בגלל שלא למדת מספיק תורה – הרי על לימוד תורה נאמר אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון ליבו לאביו שבשמים. אם בגלל פרנסה (רבי אלעזר היה עני) – הרי לא כל אדם זוכה גם לתורה וגם לעושר ("שתי שולחנות"). אם בגלל בנים שמתו אתה בוכה – הרי זו העצם של בני העשירי שמת (לרבי יוחנן מתו עשרה בנים והוא היה מראה לאבלים את העצם של בנו העשירי לנחמם). אמר לו רבי אלעזר, לא על עצמי אני בוכה אלא על היופי המיוחד שלך שיבלה בעפר. המראה היפה של רבי יוחנן עורר את רבי אלעזר להזדעזע מהמחשבה שיופי כזה ימות, יקבר ויתבלה בעפר. אמר לו רבי יוחנן: על זה ודאי ראוי לבכות, ובכו שניהם יחד. לאחר מכן שאל רבי יוחנן את רבי אלעזר: "חביבים עליך יסורין". אמר לו רבי אלעזר: "לא הם ולא שכרם". נתן לו רבי אלעזר את ידו, קם רבי אלעזר והתרפא.תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.