סוגיא אהובה
"היכן שהרקיע והקרקע נושקים זה לזה"
חיה גלבוע | ט' ניסן 29.3

ראש מכינת חברותא מכון שלום הרטמן

סיפורי המסעות המופלאים של רבה בר בר חנה במדבר
תקציר הסוגיא

במסכת בבא בתרא מביאה הגמרא סדרה של סיפורים שסיפר רבה בר בר חנה על מסעותיו. חלק מהסיפורים הם על דברים שהראה לו ערבי אחד שהלך יחד עם השיירה של רבה בר בר חנה במדבר.

הערבי היה מריח את העפר ועל פי הריח יודע לאיזה מקום מוליכה הדרך. הוא גם ידע מה המרחק ממקום מים על פי הריח של האדמה. רבה בר בר חנה החליף אדמה והביא לו במקום מסוים אדמה ממקום אחר, ובכל זאת הערבי לא התבלבל וידע לזהות על פי הריח את המרחק מהמים.

פעם אחת הזמין הערבי את רבה בר בר חנה לראות את 'מתי המדבר', בני ישראל שמתו במדבר לאחר חטא המרגלים. ראה רבה בר בר חנה את המתים שוכבים על הגב באדמה וגודלם עצום ביותר. הערבי רכב על גמל והחזיק רומח ארוכה בידו כלפי מעלה מתחת לברכיו של אחד מהם (שהברך שלו הייתה זקופה) והרומח שבידיו לא נגע בברך של המת. לקח רבה בר בר חנה כנף ציצית מאחד מהם (כדי ללמוד ממנה כיצד קשרו ציצית) ואנשי השיירה נעצרו ולא יכלו ללכת. אמר לו הערבי שיש בידם מסורת שאם לוקחים למתים דבר, אי אפשר ללכת. רבה בר בר חנה החזיר את הציצית והשיירה יכלה להמשיך בדרכה. חכמים ששמעו מרבה בר בר חנה את הסיפור טענו שהיה עליו להסתכל כיצד קשורה הציצית של המת ולא לנסות לקחת אתה וכך היה נדע לו כיצד קשרו את הציצית בזמן ההוא.

לאחר מכן הראה הערבי לרבה בר בר חנה את הר סיני. רבה בר בר חנה מספר שהוא ראה שם עקרבים ענקיים (בגודל של חמורים לבנים) שמקיפים את ההר. כשהוא התקרב להר הוא שמע בת קול שמכריזה ואמרת "אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי". חכמים ששמעו את הסיפור חשבו שמדובר בקול השכינה המצטערת על השבועה להגלות את ישראל, ולדעתם היה על רבה בר בר חנה לומר "מופר לך". רבה בר בר חנה לא עשה כך כיוון שחשש שמדובר בשבועה שלא להביא יותר מבול לעולם.

בהמשך הראה הערבי לרבה בר בר חנה את המקום באדמה בו בלועים קרח ועדתו. כשרבה התקרב לשם הוא ראה שני בעקיעים באדמה המוציאים עשן, וכשהקשיב הוא שמע מהאדמה אנשים שאומרים "משה ותורתו אמת והם (עצמם) בדאים (שקרנים). הסביר הערבי לרבה בר בר חנה שכל חודש מחזיר הגיהנם לאדמה והם צועקים "משה ותורתו... ".

לסיום הראה לו הערבי את המקום בו נושקים הרקיע והקרקע זה לזה. רבה התפלל במקום הזה ובזמן התפילה הניח את סלו בחלון הרקיע. כשסיים את התפילה ראה שהסל נלקח. הערבי הסביר לו שהסל לא נגנב אלא הוא מסתובב בגלגל הרקיע ולמחרת הוא יחזור לארץ שוב.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.