סוגיא אהובה
אפיקורסות רעיון גרוע
הרב חיים ברובנדר | כ"ג ניסן 12.4
ראש ישיבת המבתר,ממקימי מדרשת ברוריה לבנות, מנהל ארגון 'עתיד', מחלוצי הלימוד ברשת, מקים אתר webyeshiva
תקציר הסוגיא
הסוגיא שלנו עוסקת בחלקו של כל יהודי בעולם הבא. המשנה פותחת בקביעה "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא". קביעה זו כוללת אפילו עבריינים, בעלי עבירה וחייבי מיתה. העולם הבא אינו נחלה מיוחדת לצדיקים, אלא הוא התחנה הסופית של כל היהודים. לומדים זאת מהפסוק: "ועמך כלם צדיקים, לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשי ידי להתפאר" (ישעיה ס,כא).

יוצאים מכלל זה אנשים שעשו מעשי רשעות מיוחדים. הרשעים בעוונות מסויימים מאבדים את חלקם בעולם הבא ללא קשר לזכויות האחרות והמצוות הנוספות שיש בידם. המשנה מתחילה בפרוט הרשעים: האומר אין תחיית המתים (ולפי גירסה אחרת: 'האומר אין תחיית המתים מן התורה), הכופר בעיקר האמונה שלעתיד לבוא, כשירצה הקב"ה יחיו המתים. הגמרא מסבירה שעונש זה הוא מידה כנגד מידה, בגלל שהוא כפר בתחיית המתים, הוא לא יזכה לחיות לעולם הבא בתחיית המתים.  האומר אין תורה מן השמים, הכופר בתורה וטוען שהיא אינה אלוהית. אפיקורוס, המבזה את חכמי ישראל ואת תורתם. לדעת רבי עקיבא גם הקורא בספרים החיצוניים (ספרים שנכתבו סמוך לזמן חתימת כתבי הקודש ויש הנוטים בטעות לשייכם לספרי המקרא).הלוחש ואומר על הפצע בדרך סגולה: "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי ה' רפאך" (שמות טו,כו). אמירת פסוק (ובפרט שיש בו שם השם) בדרך לחש הינה זלזלול בקדושת השם ובקדושת התורה. לדעת אבא שאול, גם ההוגה (אומר) את שם השם המפורש כפי שהוא כתוב (באותיות י-ה-ו-ה) ולא כפי שהוא נאמר (אדני).

המשנה מסיימת את דבריה בדוגמאות לאנשים מפורסמים שאין להם חלק לעולם הבא: ירבעם בן נבט (מלך ישראל), אחאב (מלך ישראל), מנשה (מלך יהודה), בלעם בן בעור, דואג האדומי, אחיתופל (מחכמי ישראל בזמן דוד) וגיחזי (נערו של אלישע). רבי יהודה חולק ואומר שמנשה עשה תשובה בסוף ימיו ולכן יש לו חלק לעולם הבא.הגמרא מביאה הוכחות רבות מן הכתובים שתהיה תחיית המתים. רבי יוחנן מוכיח מהפסוק: "וּנְתַתֶּם מִמֶּנּוּ אֶת תְּרוּמַת ה' לְאַהֲרן הַכּהֵן" (במדבר יח, כח), שלעתיד יתנו תרומה לאהרון הכהן עצמו, לאחר שיקום בתחיית המתים. רבי סמאי מוכיח מדברי התורה על הבטחת הקרב"ה לאבות "וְגַם הֲקִמתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּם לָתֵת לָהֶם אֶת אֶרֶץ כְּנָעַן" (שמות ו, ד), שלעתיד יתן הקב"ה לאבות עצמם את ארץ כנען. רבן גמליאל מוכיח מהפסוק: "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבתֵיכֶם לָתֵת לָהֶם" (דברים יא, כא), שהאבות ירשו את הארץ. רבי אלעזר בן רבי יוסי מוכיח מהפסוק: "הִכָּרֵת תִּכָּרֵת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא עֲוֹנָה בָהּ" (במדבר טו, לא), גם לאחר הכרתת האדם מהעולם הזה נשאר עוונו לעולם הבא.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.