סוגיא אהובה
"האי גלא דמטבע לספינה", ומקל אחד קטן"
שי גיליס | י"ט חשון 01.11
בוגר ישיבת עתניאל, ובעל תואר שני מאוניברסיטת תל אביב. 
מורה ומחנך בתיכון הרטמן בירושלים, מנחה ומלמד במדרשת עין פרת ובמסגרות נוספות. 
הסוגיא הפותחת סדרה של סיפורי אגדות מופלאים מתוך הדיון בהלכות מכירת ספינה.
תקציר הסוגיא
הסוגיא שלנו עוסקת בסדרת סיפורים המובאים בעקבות וכהמשך לדיני מכירת ספינה המפורטים במשנה. הסיפורים הראשונים מסופרים על ידי רבה ומתארים את מה שסופר לו על ידי יורדי הים.

הסיפור הראשון: בראשו של גל המטביע את הספינה נראה זוהר הדומה לאש לבנה, וכדי להינצל ממנו מכים אותו באלות שחקוק עליהם את השמות הקדושים: "אהיה אשר אהיה יה יי צבאות אמן אמן סלה", ואז הגל נח מזעפו. גם בדרך הפשט יש להסביר שזוהר, המצוי בראש הגל המגיע לספינה, אינו חלק ממערכת הטבע אלא הוא מזיק רוחני. ועניין זה מביע את המסר שכאשר באה סכנת מוות לאדם, בנוסף לחלק הגשמי שבו נעשית הפעולה (בדוגמא זו גל הים), יש צד רוחני (בדוגמא זו הזוהר שעל הגל) וכנגדו יש לנהוג בדרך של סגולה (מזכירים שמות קדושים ומבטלים אותו). בדרך הרמז יש לראות את המעשה הזה כמשל על צרות ישראל בגלות או על פיתויי היצר הרע המאיימים להטביע את האדם.

הסיפור השני מתאר את עוצמת הגלים עצמם: המרחק בין גל לגל (מהגלים העצומים המטבעים ספינות) הוא שלוש מאות פרסאות (כאלף ומאתיים קילומטר), גובה הגל עצמו הוא גם שלוש מאות פרסאות. יורדי הים שסיפרו את המעשה לרבה הוסיפו שפעם אחת בזמן ההפלגה הרים אותם אחד הגלים לגובה עצום סמוך למקום מושבו של כוכב אחד קטן. למרות ששטחו של הכוכב לא היה גדול כל כך, אילו היה הגל מגביה אותנו יותר היינו נשרפים מחומו של הכוכב. אותו גל צעק לגל אחר: האם יש בעולם מקום אותו לא שטפת כדי שאני אבוא ואשטוף אותו. ענה לו הגל השני, אינך מכיר את גדולתו של בוראנו למרות כל העוצמה שלנו איננו יכולים לעבור רוחב של חוט אחד לתוך היבשה. כפי שכתוב: אשר שמתי חול גבול לים חוק עולם ולא יעברנהו" (ירמיה ה,כב).       

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.