סוגיא אהובה
נקדימון בן גוריון  – צדיק או קוסם
אבי כץ | ג' כסליו 15.11
 איש עסקים ויזם ישראלי, חבר "הקואליציה לשבת שוויון"
הסוגיא המספרת על אחד נקדימון אחד מעשירי ירושלים והנס הגדול שנעשה לו
תקציר הסוגיא
הסוגיא עוסקת בסיפורו של נקדימון בן גוריון, אחד מעשירי ירושלים בסוף תקופת בית המקדש השני. פעם אחת כשישראל עלו לרגל, עלו לבית המקדש בחג, לא היה מספיק מי שתיה לעולי הרגל. הלך נקדימון להגמון (שר נוכרי) אחד וביקש ממנו בהלוואה שתים עשרה בורות מים.
 
נקדימון התחייב להחזיר להגמון את המים עד תאריך מסוים (בהנחה שעד אז ודאי ירד גשם ובורות המים יתמלאו) ואם לא הוא יתן לו שתים עשרה ככרות כסף תמורת המים.
 
עד תאריך הפרעון לא ירד גשם כלל. בבוקר יום הפירעון שלח ההגמון לנקדימון "שלח לי את המים שאתה חייב לי או את הכסף". שלח לו נקדימון בחזרה "עדיין יש לי את כל היום להשיב לך". בצהרים שלח ההגמון שליח נוסף לדרוש את הכסף, שוב ענה לו נקדימון שיש לו עדיין זמן.
 
אחר הצהרים שלח ההגמון שליח שלישי לדרוש את כספו, ענה לו נקדימון שעדיין לא הסתיים היום. לגלג ההגמון על נקדימון ואמר "כל השנה לא ירדו גשמים ועכשיו ירדו". 
 
מתוך שמחה על הכסף שהוא עתיד לקבל נכנס ההגמון לבית המרחץ. באותו זמן נכנס נקדימון בעצב לבית המקדש התעטף בטליתו ואמר "רבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיהו מים מצויין לעולי רגלים". מיד נעשה מעונן והחל לרדת גשם חזק. הגשם מילא את שתים עשרה בורות המים יותר ממה שהיו מלאים. כשיצא ההגמון מן המרחץ ונקדימון מבית המקדש פגשו זה את זה אמר לו נקדימון "תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך", כלומר השב לי את עודף המים שבו התמלאו בורותיך רק בזכותי.
 
ענה לו ההגמון "יודע אני שלא הרעיש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך" – בזכותך ירדו הגשמים. אבל הוסיף ההגמון: "אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותיי (יש לי טענה שבה אוכל לגבות את הכסף), שכבר שקעה חמה, וגשמים - ברשותי ירדו", הגשמים ירדו אחר שקיעת החמה ולא ביום, אם כן אתה לא עמדת בהתחייבות להשיב לי את המים ועליך לשלם לי. הגשם שירד בבורות שלי הוא. חזר נקדימון לבית המקדש והתפלל "רבונו של עולם! הודע שיש לך אהובים בעולמך". מיד התפזרו העננים וזרחה החמה.
  
הגמרא מציינת שנס כזה של שינוי מהלך החמה אירע רק לשלושה אנשים: יהושע (במלחמתו במחמשת המלכים בגבעון), משה (ממדרשי הפסוקים אנו לומדים שאירע לו נס דומה לנס של יהושע) ונקדימון.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.