סוגיא אהובה
להשיב את העולם לסדרו: על בעלי תענית, בעלי ניסים ובעלי מידות
ד"ר גבריאל בוקובזה | ט"ו טבת 27.12
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית, מרצה בבית הספר לחינוך באוני' ת"א, באוני'העברית ומרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה במרכז האקדמי פרס ברחובות. ריכז את הוועדה לרענון אינדיקטורים לחינוך בישראל
סיפורי הצדיקים ומורידי הגשמים והניסים שנעשו להם.
תקציר הסוגיא

פרק שלישי במסכת תענית מלא בסיפורים על תפילות ותעניות הצדיקים, על האופן בו תפילותיהם נשמעות ועל ניסים שנעשו להם. דרך סיפורים אלו אנו לומדים גם על הגדרת צדיק ועל מעשים שהופכים אנשים מן היישוב לאנשי מעלה שתפילותיהם מתקבלות.

רבי חנניא בן דוסא היה עני מרוד. מחמת הבושה שאין ברשותם אפילו לחם, הייתה אשתו מסיקה בכל ערב שבת את התנור למרות שהיה ריק. פעם אחת נכנסה שכנתה לראות מה בדיוק יש לה בתנור. מרוב בושה נמלטה אשתו של רבי חנניא לחדר פנימי. כשהשכנה נכנסה נעשה נס התנור התמלא חלות וקערת הלישה התמלאה בצק. כשראתה את זה השכנה צעקה לאשת רבי חנניא "הביאי מרדה לרדות את החלות לפני שישרפו". אמרה לה אשת רבי חנניא "אכן לשם כך נכנסתי לחדר". ומוסיפה הגמרא שבאמת היא נכנסה להביא רדה שהרי היא הייתה רגילה בניסים. פעם אחת נתנה בתו של רבי חנניא בנרות שבת חומץ במקום שמן והצטערה על כך. כשראה רבי חנניא את בתו בצער ניחם אותה ואמר לה "מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק", ואכן נר זה דלק משך כל השבת. בשלב מסוים אשתו של רבי חנניא לא יכלה לסבול את חיי העניות ואמרה לבעלה שיבקש משהוא שיתנו לו משמים. רבי חנניא ביקש וירדה אליהם רגל של שולחן מזהב. בלילה ראתה האישה בחלומה את כל הצדיקים אוכלים על שולחן בעל שלוש רגלים ורבי חנניא אוכל על שולחן בעל שתי רגליים, הבינה האישה שהרגל שקיבלה בנס גורעת מחלקם בעולם הבא ורצתה שיקחו אותה בחזרה. לאחר שרבי חנניא התפלל לקחו את הרגל חזרה לשמים. הגמרא מציינת שנס לקיחת הרגל גדול יותר מנס קבלתו, שהרי כרגיל מן השמים נותנים ולא מקבלים חזרה.

רבי חמא בר חנינא גזר תענית על עצירת גשמים ולא ירד גשם. אמרו לו והרי ר' יהושע בן לוי גזר תענית וירד גשם! אמר להם אני ובן לוי לא באותו דרגה, וכנראה הוא גדול ממני. לאחר שגם תפילותיו יחד עם הציבור לא הועילו, אמר רבי חמא: רקיע רקיע כסה פניך בעננים! לא התכסה. אמר שוב בגערה: כמה עזין (חצופים) פני הרקיע,. התכסו השמים בעננים ובא גשם.

בדומה לכך מסופר: לוי גזר תענית ולא ירד גשם. אמר לפני הקב"ה: רבונו של עולם! עלית וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך. ירד גשם, אבל כעונש על הדברים שאמר בלשון חריפה כלפי הקב"ה נעשה לוי צולע.

רבי חייא בר לולייני שמע עננים שאומרים זה לזה: הבה נלך ונביא מים בעמון ומואב בעבר הירדן. אמר לפני הקב"ה: רבונו של עולם! כשנתת תורה לעמך ישראל חזרת על כל אומות העולם שמא יקבלוה, ולא קיבלוה, ועכשיו אתה נותן להם מטר? המשיך רבי חייא וציווה על העננים: השליכו כאן את המים. השליכו העננים את הגשם במקומם.

מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש עשרה תעניות על הצבור ולא ירדו גשמים, בסוף התענית האחרונה כשהתחיל הצבור לצאת מבית הכנסת. אמר להם: תקנתם קברים לעצמכם?! שהרי הסתיימה סדרה שלמה של תעניות ואם לא ירדו גשמים ימותו הכל ברעב. געו כל העם בבכיה, וירדו גשמים.

מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה בתענית, ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר: "אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו", וירדו גשמים. היו התלמידים מרננים שרבי עקיבא גדול מרבי אליעזר (שהיה רבו). יצתה בת קול ואמרה: לא מפני שרבי עקיבא גדול מרבי אליעזר, אלא רבי עקיבא מעביר על מידותיו (שהוא ותרן וסלחן) ורבי אליעזר אינו מעביר על מדותיו.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.