סוגיא אהובה
אבא חלקיה - אוונגרד דתי
הרב מרדכי ורדי | א' טבת 13.12
רב היישוב ראש צורים, ראש מגמת תסריטאות בבה"ס לקולנוע מעלה.
הסיפור על אבא חלקיה נכדו של חוני המעגל ודרך התנהלותו הייחודית.
תקציר הסוגיא
אבא חלקיה היה נכדו (בן בנו) של חוני המעגל. בדומה לסבו גם הוא היה מפורסם בצדקתו, וכשהיה צריך גשם היו פונים אליו שיתפלל. פעם אחת נשלחו ליו זוג חכמים כדי שיתפלל על גשם. כשבאו לא מצאו אותו בביתו אלא בשדה, כשהוא עודר. נתנו החכמים שלום לאבא חלקיה אך הוא התעלם ולא השיב להם שלום. בערב כשעמד לחזור לביתו הניח את המעדר וחבילת עצים להסקה על כתף אחת, ואת גלימתו על הכתף השנייה. כל הדרך הוא הלך יחף, אך כשעברו בתוך מים הוא נעל נעליים. כשעברו בתוך קוצים הוא הגביהה את בגדיו מעל הקוצים.

לפני שהגיעו לביתו, יצאה אשתו לקראתו כשהיא מקושטת. כשנכנסו הביתה נכנסה האישה ראשונה ואחריה אבא חלקיה ולבסוף נכנסו החכמים. בבית התיישבה המשפחה לאכול, אך אבא חלקיה לא הזמין את החכמים לסעוד איתם. כשהוא חילק לחם הוא נתן לבנו הגדול פרוסה אחת ולקטן שתי פרוסות. לאחר מכן הוא אמר לאשתו שהחכמים באו לבקש שהוא יתפלל על גשם, והוא ביקש ממנה שהיא תעלה איתו לגג להתפלל בלי שהם ירגישו, וכך הם לא ידעו שבזכות תפילתם בא הגשם. אבא חלקיה ואשתו עלו לגג ונעמדו בשתי צדדי הגג להתפלל. כשהגיעו ענני הגשם הם באו בתחילה מהצד בו אשתו עמדה. כשירד אבא חלקיה מהגג שאל את החכמים 'לשם מה באתם'. החכמים אמרו לו שבאו לבקש על גשם. אמר להם 'ברוך המקום שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה', שהרי כבר עומד לרדת גשם. אמרו לו החכמים 'יודעים אנו שהגשם יורד בזכותך, אך אנו מבקשים שתסביר לנו את כל הדברים התמוהים שראינו עד כה.
 
אמר להם אבא חלקיה, כשבאתם לא השבתי לכם שלום כיוון שאני שכיר, ולא רציתי להפסיק את עבודתי ולגזול בכך את בעל הבית שלי. לא שמתי את המעדר על הכתף שבה הגלימה כיוון שהיא לא הייתה שלי, ומי שהשאיל לי אותה לא השאיל אותה כדי שאשים עליה מעדר אלא כדי שאלבש אותה. כל הדרך הלכתי יחף כיוון שאני יכול להיזהר ממכשולים, אבל במים איני רואה על מה אני דורך ולכן נעלתי שם נעליים. כשעברנו בקוצים הרמתי את גלימתי כדי שלא תיקרע, שהרי הבשר אם נשרט מתרפא אך הגלימה אם נקרעת, אינה מתאחה. אשתי יוצאת מקושטת לקראתי כדי שלא אסתכל על נשים אחרות בדרך. היא נכנסה ראשונה ואחריה אני, כיוון שאנני מכיר אתכם וסומך עליכם ולא רציתי שתשארו לבד עם אשתי. לא הזמנתי אתכם לסעוד, כיוון שלא היה לנו מספיק אוכל גם בשבילכם, ואם הייתי נותן לכם זה לא היה בלב שלם, ואתם הייתם מחזיקים לי טובה על דבר שלא נעשה בלב שלם. בני הגדול נמצא כל היום בבית, וכשהוא רעב הוא אוכל, לכן היה מספיק לו פרוסה אחת. בני הקטן נמצא כל היום בבית הכנסת, ולא היה לו מה לאכול, לכן נתתי לו שתי פרוסות. הסיבה שבגללה הגיע הענן מהצד של אשתי הוא בגלל שזכותיה מרובות מזכיותי. ראשית היא נמצאת בבית וכשמגיע עני היא נותנת לו אוכל והוא נהנה מיד, אני נמצא בשדה, כשמגיע עני אני נותן לו כסף, והוא נהנה רק לאחר זמן. שנית, היו לנו שכנים בריונים שהפריעו לנו, אני התפללתי שהם ימותו והיא התפללה שהם יחזרו בתשובה, והם אכן חזרו בתשובה.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.