סוגיא אהובה
תפילתו התמוהה של ר' יהושע
הרב אילעאי עופרן | כ"ד כסליו 06.12
רב הקיבוץ קבוצת יבנה ופסיכולוג מוסמך.
תקציר הסוגיא
המשנה (ברכות כח,ב) דנה בחיוב תפילת שמונה עשרה ומביאה כמה שיטות בעניין זה. לדעת רבן גמליאל כל אדם חייב להתפלל בכל תפילת שמונה עשרה, נוסח התפילה המקורי שתוקן הכולל שמונה עשרה ברכות. הגמרא מציינת שלאחר זמן הוסיפו לנוסח זה ברכה נוספת נגד המינים (כופרים), כך שבפועל מתפללים תשע עשרה ברכות. לדעת רבי יהושע אין חיוב להתפלל בכל יום 'שמונה עשרה' בנוסח המלא, אלא די בתפילה מקוצרת 'מעיין שמונה עשרה'.
  
רב ושמואל חלקו לגבי מהותה של תפילה זו: לדעת רב תפילה זו כוללת את כל הברכות אלא שלא חייבים לומר אותם בנוסח המלא, ניתן לאומרם בקיצור ובכל נוסח. ולדעת שמואל תפילה זו היא 'תפילת הביננו', תפילה שבה כוללים את כל הברכות האמצעיות שבתפילת שמונה עשרה לברכה אחת ארוכה. תפילת שמונה עשרה בנויה משלושה חלקים: שלושת הברכות הראשונות – מספרים בשבח הקדוש ברוך הוא.
  
הברכות האמצעיות – שואלים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שימלא משאלותינו ובקשותינו. שלושת הברכות האחרונות – מודים לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לנו. בתפילת הביננו כוללים את כל הבקשות של הברכות האמצעיות בברכה אחת. לדעת רבי עקיבא אם התפילה שגורה בפיו של המתפלל עליו להתפלל שמונה עשרה ואם התפילה אינה שגורה בפיו עליו להתפלל מעיין שמונה עשרה.
  
דינם אלו נאמרו במשנה לגבי תפילה רגילה, בהמשך מביאה המשנה את דברי רבי יהושע המביא נוסח תפילה לאדם הנמצא במקום סכנה ומשום כך אינו יכול להתפלל תפילה שלמה. "ההולך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה ואומר: הושע ה' את עמך ישראל, בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך, ברוך אתה ה' שומע תפילה".
  
הגמרא מסבירה את דבריו 'בכל פרשת העבור' בשני אופנים. פירוש ראשון המתפלל אומר לקדוש ברוך הוא על עם ישראל: 'אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה (כעס) כאישה עוברה (הרה, שהעובר ממלא אותה) – יהיו כל צרכיהם לפניך'. לפי פירוש זה המילה עבור משמשת כאן בשתי משמעויות. פירוש שני, המתפלל אומר לקדוש ברוך הוא על עם ישראל: 'אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה – יהיו כל צרכיהם לפניך'. משמעות המילה עבור לפי זה היא עבירה (חטא).
  
התוספתא המובאת בגמרא מביאה שיטות נוספות לנוסח התפילה הקצרה של המתפלל במקום סכנה. לדעת אליעזר כך יש להתפלל: "עשה רצונך בשמים ממעל, ותן נחת רוח ליראיך מתחת, והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה ה' שומע תפלה". לדעת רבי יהושע מתפללים כך: "שמע שועת עמך ישראל, ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה ה' שומע תפלה".
  
לדעת רבי אלעזר בן צדוק: "שמע צעקת עמך ישראל, ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה ה' שומע תפלה". ולדעת אחרים: "צרכי עמך ישראל מרובין ודעתם קצרה (ולכן אינם יכולים לפרש תפילתם כראוי, על כן) יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גויה (גוף) וגויה די מחסורה, ברוך אתה ה' שומע תפלה"
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.