סוגיא אהובה
כוח התפילה
אפריים רייך | ג' אדר ב' 13.03
חסיד צאנז, איש עסקים, בעל חברת אימג'סטור ומייסד אגודת "לב נשבר".
הסיפור אודות המפגש בין רבי יהושע וחכמי אלכסנדריה, והתשובות שהשיב לשאלותיהם.
תקציר הסוגיא

הסוגיא עומדת במרכז דיון בין רבי יהושע בן חנניה לחכמי אלכסנדריא שבמצרים. הגמרא כותבת שהם שאלו אותו שנים עשר שאלות בתחומים שונים. שלושה דברי חכמה, שאלות בהלכה. שלושה דברי הגדה, שאלות במדרש הפסוקים. שלושה דברי בורות, כמה פירושים נאמרו בהגדרתם של דברי בורות: דברי שטות (רש"י), דברי שעניינם חכמת היצירה (מהרש"א) ודברים שעוסקים במתים השוכנים בבור (חכמת בצלאל). שלושה דברי דרך ארץ, במהותו של עולם. רבי יהושע שהיה ידוע כחכם עצום וגדול שיכול להתמודד בחכמתו עם חכמי כל העולם השיב להם על כל שאלותיהם.

השאלות שהם שאלו אותו בתחום דרך הארץ היו: מה יעשה האדם כדי שיהיה חכם, מה יעשה האדם כדי שיהיה עשיר, ומה יעשה אדם כדי שיהיו לו בנים זכרים. על השאלה הראשונה ענה רבי יהושע: האדם צריך להרבות בישיבה (לימוד של רב עם תלמידיו) ולמעט במסחר. שאלו חכמי אלכסנדריא 'הרי רבים עשו כך ולא נעשו חכמים'. ענה להם רבי יהושע אכן כדי להרבות חכמה יש להתפלל ולבקש רחמים ממי שהחכמה שלו (הקדוש ברוך הוא) שנאמר: "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" (משלי ב,ו). הגמרא מבררת אם כך מדוע בתחילה ענה להם רבי יהושע שצריך להרבות בישיבה ולמעט במסחר. והתשובה היא שלא מספיקה התפילה בלי ההשתדלות המעשית, ולא מספיקה ההשתדלות המעשית בלי התפילה - אלא דבר אחד משלים את הדבר השני ועל ידי שניהם נעשה האדם חכם.

בדומה לכך ענה להם רבי יהושע על השאלה השנייה: כדי שהאדם יהיה עשיר עליו להרבות במסחר, ולנהל את המשא ומתן שלו בנאמנות. שאלו אותו 'הרי רבים עשו כך ולא התעשרו'. אמר להם אכן יש לבקש רחמים ולהרבות בתפילה למי שהעושר שלו, שנאמר: "לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צבאות" (חגי ב,ח). שוב מסבירה הגמרא ששני הדברים הללו משלימים אחד את השני, בלי ההשתדלות לא מספיקה התפילה ובלי התפילה לא מספיקה ההשתדלות. באותו אופן ענה להם רבי יהושע גם על השאלה השלישית: כדי לזכות בבנים זכרים על האדם לשאת אישה הגונה ולקדש את עצמו בהתנהגות צנועה בשעת תשמיש (קיום היחסים עם אשתו). שוב שאלו אותו 'הרי רבים עשו כך ולא זכו לבנים'. ענה להם יבקש רחמים וירבה בתפילה למי שהבנים שלו, שנאמר: הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן" (תהילים קכז,ג). גם כאן ההסבר הוא שהתפילה משלימה את מעשי ההשתדלות ושניהם יחד מזכים את האדם בבנים.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.