סוגיא אהובה
מהו מקור הסמכות והכח של המלך והשלטון?
ח"כ ניסן סלומינסקי | 8.5 ל' ניסן
ח"כ מטעם מפלגת הבית היהודי ויו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת
רצף הסיפורים על המורדים במלכות
תקציר הסוגיא

בשלהי פרק שישי של מסכת סנהדרין, פרק הדן כולו בהרוגי מיתת בית דין, נדונה מיתתם של נהרגים אחרים, הרוגי המלכות. מלך ישראל מתוקף סמכותו יכול להטיל עונשים שונים על העם בשביל שימור וביסוס הממלכה - המדינה, אנשים הפוגעים בכלל ומסכנים את המדינה, ואנשים הפוגעים במלך ומסכנים את יציבות מלכותו. אנשים אלו נידונים על ידי המלך, בבית דין מיוחד שיש למלך לצורך זה, דינם אינו על פי גדרי הדין של בתי הדין הרגלים, והעונשים שלהם מסורים בידי המלך ולא נקבעו בתורה. מתוקף סמכות זו יכול המלך להטיל עונש מוות.

לדעת רבנן המלך מקבל את הנכסים של הרוגי המלכות, בשונה מהרוגי מיתות בית דין שיורשיהם מקבלים את הנכסים שלהם. לדעת רבי יהודה נכסיהם של הרוגי המלכות שייכים ליורשים כמו נכסי הרוגי בית דין. אחאב מלך ישראל הרג את נבות שיסרב לפקודתו לתת את כרמו לצורך הכלל, כיוון שמרד בו, והמורד במלכות חייב מיתה. נאמר אחר כך שאחאב ישב בכרם נבות שאותו ירש אחר מיתתו. לדעת רבנן מכאן ראייה שהמלך יורש את נכסי הרוגי המלכות, לדעת רבי יהודה אחאב היה יורשו החוקי של נבות כיוון שהיה דודו, והרג אחאב עם נבות גם את בניו ונשאר הוא היורש היחיד.

אגב הזכרת דין הרוגי מלכות דנה הגמרא במיתתו של יואב על ידי שלמה המלך. לאחר מיתת שאול היה דוד המלך מלך בחברון ומלך על יהודה, ואיש בשת בנו של שאול המלך היה מלך בבנימין, והייתה יריבות גדולה בין שני מחנות אלו. אבנר בן נר היה שר צבאו של שאול המלך ונשאר שר הצבא של בנו איש בשת, יואב בן צרויה היה שר צבאו של דוד המלך. באחד הימים נפגשו המחנות אלו מול אלו וערכו ביניהם מלחמות כוח, לאחר שמחנה שאול נטה להפסיד נס אבנר בן נר לדרכו, עשאל אחיו של יואב רדף אחרי אבנר ואבנר הרגו. לאחר זמן ערק אבנר לשורות דוד, אך יואב שרצה לנקום את מות אחיו הרגו בניגוד לדעת דוד. דוד קילל את יואב באותו יום, אך השאירו שר הצבא בממלכתו. עוד הרג יואב את עמשא שנשלח להביא את בני יהודה למלחמה בשליחות דוד ולא קיים את שליחותו. ובנוסף לזה בזמן מרד אדוניהו בן דוד באביו הצטרף יואב למחנה אדוניהו. לאחר מיתת דוד דן שלמה המלך, במצוות אביו, את יואב למיתה על מרידתו במלכות במקרים אלו. יואב טען להגנתו שהוא גואל הדם של אחיו ולכן הרג את אבנר, וכי עמשא היה מורד במלכות, שלמה טען לעומתו שאין עמשא מורד במלכות כיוון שהפקודה להביא את בני יהודה הייתה שלא כהלכה, ויואב עצמו כן נחשב מורד במלכות על הצטרפו למחנה אדוניהו.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.