סוגיא אהובה
שופטים ושפיטה - ״שמוע בין  אחיכם ושפטתם צדק״
פרופ' שמעון שטרית | כ"ה טבת 23.01
פרופסור למשפטים ומחבר עשרות ספרים ומאמרים בנושא. איש ציבור, כיהן כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל, חבר דירקטרונים ויו"ר ארגונים.
הסוגיא הדנה בשאלה האם ניתן לבצע דין ללא בית משפט והאם זה תלוי בנסיבות.
תקציר הסוגיא
הסוגיא שלנו עוסקת בדרך הראויה לשפיטה והיא סובבת סביב דרשות הפסורים בתחילת ספר דברים: "וָאֲצַוֶּה אֶת שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר שָׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק בֵּין אִישׁ וּבֵין אָחִיו וּבֵין גֵּרוֹ: לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹהִים הוּא וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי וּשְׁמַעְתִּיו" (דברים א,טז-יז).

'ואצוה את שופטיכם' – ציווי הוא לשון של זירוז וחיזוק, הגמרא מסבירה שכאן מצווה התורה את השופט להתחזק ולהשתמש באמצעי ענישה על פי הצורך. בהמשך הסוגיא מסבירה הגמרה באופן אחר שכאן מצווה התורה את הדיינים שיהיו סבלניים כלפי העם. 

'שמוע בין אחיכם' – הגמרא דורשת מכאן ששמיעת הטענות של בעלי הדין צריכה להיות במעמד שניהם "בין אחיכם", ולא שאחד מבעלי הדין ישמיע את טענותיו לדייין לפני שבעל דינו הגיע או כשאינו נמצא.

'ושפטתם צדק' – מכאן לומדים שהדיין (השופט) צריך להיות בטוח בצדקת הפסק שלו לפני שהוא חורץ ופוסק את הדין. לפני פסק הדין על הדיין להאמין בלב שלם שהוא פוסק את האמת ובצדק: "צדק את הדין ואחר כך חתכהו".

'בין איש ובין אחיו ובין גרו' – על הדיין להתייחס למשפט ברצינות ובכובד ראש גם כאשר באים לפניו דינים פשוטים של חלוקת רכוש ירושה בין אחים, בענייני מגורים הקשורים לחלוקת דירות או לחלוקת רכוש שבתוך הבית.

'לא תכירו פנים במשפט' – את הציווי הזה דורשת הגמרא בשני אופנים. צמד אחד לומדים מכאן שאסור לדיין להסביר פנים למכרו וחברו שבא לפניו לדין. ומצד שני מכאן שאסור לדיין להתנהג בניכור לשנאו. יש לתת יחס זהה לשני בעלי הדין. בקשר לזה מביאה הגמרא סיפור על בעל המלון שאירח את רב שפעם אחת הגיע לבית דינו של רב כדי שידון אותו. רב אמר לו שכיוון שהוא המארח שלו אסור לו לשמש דיין בדין שלו וציווה על רב כהנא תלמידו לדון אותו. רב כהנא שם לב שהאיש מגיע לדין בזחיחות דעת ובביטחון בגלל קרבתו לרב. רב כהנא איים על האיש שעליו לציית לדין שישית עליו ואם לא הוא ימנע מרב להיות לצדו.  

'כקטן כגדול תשמעון' – תדונו בדין קטן בדיוק כפי שאתם דנים בדין גדול. ציווי זה אינו נוגע רק לגבי החובה לדון בדין של פרוטה בצדק כפי שדנים בדין של מאה, אלא אפילו לעניין הקדמת הדינים אלו לאלו, אין להקדים ולדון בדין הגדול לפני שדנים בדין הקטן, ויש לדון בדין שהובא לדיינים ראשון.

'לא תגורו מפני איש' – אסור לדיינים לאסוף את דבריהם (לאגור) מפני כל אדם מחשש שיתנכל אליהם וכדומה, אלא עליהם לומר ללא פחד ומורא את מה שמוטל עליהם לומר.

'כי המשפט לאלהים הוא' – הדיון המשפטי גם אם הוא דיון ממוני במהותו הוא אלוהי, הרצון האלוהי הוא שהממון יושב לבעליו על פי כללי וחוקי התורה והמשפט. הדיין חייב לדעת שהוא אינו רק מכריע בין אנשים אלא הוא מקיים את משפט האלוהים. בהקשר לזה מביאה הגמרא דרשה שנאמרה על הפסוק הזה: "אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין (לא מספיק להם) לרשעים שנוטלים ממון מזה ונותנים לזה, אלא שמטריחים אותי להשיב ממון לבעליו". שאם הממון אינו מושב במשפט הקדוש ברוך הוא משנה סדרי עולם כדי לסובב שיגיע חזרה לבעליו ברכים אחרות.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.