סוגיא אהובה
בצורת נינוה, בבלי תענית י״ד עמוד ב
מייקל איזנברג | ג' שבט 30.01
משקיע הון סיכון בתעשיית ההיי-טק הישראלית ושותף-מנהל בקרן אלף (Aleph), מעורב בפיתוח של חברות סטארט-אפ ישראליות מובילות.
הסוגיא הדנה בשאלתם של אנשי נינוה לגבי בקשת גשמים בתפילה.
תקציר הסוגיא
פרק ראשון במסכת תענית עוסק בשאלת הגשמים בתפילה ובתעניות הגשמים בשנים בהם לא יורד הגשם בזמן. לאחר שהתלמוד מתאר בפרוט רב את זמני התפילות על הגשם וזמני התעניות מופיעה בשלהי הפרק סוגיא העוסקת בצורך יוצא דופן לגשם בזמן אחר.

בני נינוה שלחו שאלה לרבי (רבי יהודה הנשיא), האם הם שצריכים גשמים גם בקיץ צריכים לבקש את הגשם כיחידים או כרבים. האם עליהם לבקש בברכת שומע תפילה כפי שמקשים היחידים, או בברכת השנים כפי שמבקשים הרבים. נינוה מצויה על החידקל בצפון מערב עירק (אזור מוסול) במקום בו מצויים גשמים מעטים במהלך השנה כולה והקיץ יבש בצורה קיצונית.

לפי גירסאות אחרות ייתכן שמדובר במקום אחר ("נוה") שבו היו מצויים גשמי קיץ. מפשט הסוגיא נראה ששאלת בני נינוה נוגעת לעניין בקשת הגשם בתפילה, כך גם הבינו רוב הראשונים. מדברי רש"י נראה שהוא הבין את שאלת בני ניונה כשאלה העוסקת ביחס לתעניות שעליהם להתענות במקרה של עצירת גשמים, האם עליהם להתענות תענית ציבור או תענית יחיד, כך גם עולה מפשט הסוגיא המקבילה בירושלמי. 

רבי עונה לבני נינוה שעליהם לבקש כיחידים בשומע תפילה. לעומתו מביאה הגמרא ברייתא בה רבי יהודה חולק על רבי וסובר שכל מקום צריך לבקש ולהתענות על הגשמים לפי הצורך באותו מקום ובאותו זמן. "אימתי (מתי קבועים זמני קביעות ברכות הגשמים והתעניות): בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרוין על אדמתן, אבל בזמן הזה (שישראל מפוזרים בארצות שונות), הכל לפי השנים, הכל לפי המקומות, הכל לפי הזמן".

להלכה נחלקו האמוראים כיצד יש לפסוק במחלוקת זו: רב נחמן פסק כרבי יהודה שדינם כרבים ומבקשים בברכת השנים. רב ששת פסק כרבי שדינם כיחידים ומבקשים בשומע תפילה, וכך נפסקה גם ההלכה..

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.