סוגיא אהובה
בא במחתרת
הרב חיים נבון | כ"ד שבט 20.02
רב, סופר ופובליציסט, מלמד במדרשת לינדנבאום, בישיבת הר עציון, במכללת יעקב הרצוג ובמדרשת מגדל עוז. ראש בית המדרש החברתי במדרשת נשמת
הסוגיא הדנה ביחס לגנב אשר יש סיכוי שיהפך לרוצח
תקציר הסוגיא
המשנה הפותחת את הסוגיא שלנו עוסקת בגנב המגיע במחתרת, גנב החודר לבית על ידי חתירה מתחת לאדמה – על גנב זה נאמר בתורה "אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת" (שמות כב,א). המשנה קובעת שהוא נידון על שם סופו, כלומר אין במעשה החתירה עוון המחייב מיתה, אבל מפני שממעשה זה מתפתח מקרה חמור יש למנוע אותו בהריגת הגנב החותר כבר כעת. עניין זה מוסבר בגמרא, הגנב יודע שאדם רגיל אינו מבליג כאשר הוא רואה שגובים את ממונו, ובכל זאת הוא בא לגנוב. נמצא שהוא מתכנן לתקוף את בעל הבית שיגן על ממונו, ואם כן למרות שהוא בא "רק" לגנוב, במידת הצורך הוא גם יתקוף ויהרוג. ומכיוון שסופו להרוג, כבר משעת החתירה יכול בעל הבית להורגו 'הבא להורגך השכם להורגו'. לא רק בעל הבית רשאי להרוג את החותר אלא כל אדם שרואהו רשאי להציל את בעל הבית בהריגת החותר ('דין רודף'). בהמשך הגמרא קובעת שדין זה אינו דווקא בגנב הבא במחתרת, אלא גם גנב הבא באופנים אחרים ויש חשש שיתקוף את בעל הבית המגן על ממונו נהרג.

התורה ממשיכה בביאור דינו של הבא במחתרת כך: "אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת - אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו - דמים לו, שלם ישלם; אם אין לו - ונמכר בגנבתו" (שמות כ"ב, א-ב) – הפסוק מחלק בין בא במחתרת שנהרג ולפיכך אינו משלם. לבא במחתרת בשעת זריחת השמש שאינו נהרג ועליו לשלם את מה שגנב. הגמרא מסבירה שלא מדובר כאן בזריחת השמש במובן הפיזי, אין הבדל בדין בין גנב הבא בלילה לגנב הבא ביום. זריחת השמש כאן מבטאת את הבהירות בנוגע לכוונת הגנב, שהרי רק בגלל הבהירות של כוונת ההריגה התירה התורה להרוג את הגנב. אבל ייתכן מצב שבו ברור לנו כשמש שהגנב לא בא כדרך שאר גנבים גם להרוג, אלא הוא בא רק לגנוב ואם יתקפו אותו הוא ייסוג – במקרה זה "אין לו דמים", אסור להרוג אותו. לשאלה זו יש גם משמעות ממונית, אם הגנב חייב מיתה הוא פטור מתשלומים אפילו אם הוא לא נהרג בסופו של דבר, ואם הוא פטור ממיתה הוא חייב לשלם. לפי עיקרון זה ממשיכה המשנה וקובעת שהגנב שחייב מיתה פטור לא רק מתשלומי הגניבה שלו, אלא גם מתשלומי הנזקים שהוא מזיק. בגמרא יש דיון לגבי מקרה שהחפץ הנגנב נמצא עדיין ברשות הגנב, שיש שאמרו שהוא זכה בחפץ הנגנב ואין הוא חייב להחזירו, ויש שאמרו שלמרות שהוא פטור מתשלומים כל עוד החפץ קיים, הוא נשאר ברשות בעליו ועליו להחזירו.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.