סוגיא אהובה
האשמה ואחריות בסיפורו של רבי אלעזר בן ערך
הרב שלום קרומבי | כ"ט אדר 27.03
מנהל מרכז 'שמיא' בנחלאות, מרצה לפסיכולוגיה יהודית ופובליציסט
הסיפור על הפרק הנהנתני בחייו של ר' אלעזר בן ערך
תקציר הסוגיא
בפרק כ"ב שבמסכת שבת עוסקת הגמרא באיסור רפואה בשבת. חלק מאיסור זה הוא האיסור להתעמל בשבת. איסור התעמלות אינו מחמת פעולת ההתעמלות אלא מחמת הזיעה וחימום הגוף שנגרם בעקבותיו. הזעה, חימום הגוף ושפשוף הבשר נחשבים פעולות רפואה ואסורות בשבת.

רבי חייא בר אבא אומר בשם רבי יוחנן שמפני כך אסור אף לעמוד בתוך 'דיומסת' בשבת. דיומסת היא מעיין מרפא חם ומלוח (יש אומרים שהיא הייתה בעיר אמאוס ונקראת על שם העיר), ובכניסה לה מתחמם ומתרפא הבשר. 

הדיומסת פעילה רק משך עשרים ואחת ימים במשך השנה ובשאר הימים חומה אינו גבוה כל כך ואינו מרפא. עשרים אחת ימים אלו הם בימי הקיץ בתקופת חג השבועות. הגמרא ממשיכה לעסוק בדיומסת ומספרת שיינות פרוגריה (שם מקום) ומימי דיומסת הפילו  את עשרת השבטים וגמו להם גלות.

עשרת השבטים נמשכו אחר תענוגות השתייה והמרחצאות, עזבו את עסק התורה ושכחו אותה ובזה גרמו לעצמם גלות. ממשיכה הגמרא לספר שרבי אלעזר בן ערך גם כן הגיע לשם, נמשך אחרי המעיינות והשתייה ושכח את תלמודו. כשהוא חזר הוא רצה ללמוד ולקרוא בתורה אך אפילו צורת האותיות כמעט נשכחה ממנו והוא לא הצליח לקרוא כראוי. מסופר שכאשר הוא ניסה לקרוא במקום לקרוא "החודש הזה לכם" קרא 'החרש יהיה לבם'. כשראו החכמים את מצבו בקשו עליו רחמים והוא נרפא וחזר לתלמודו.

על עניין זה שנינו במשנה במסכת אבות "ר' נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא אחריך, שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען". אל תסמוך על ידיעותיך בלבד אלא תהיה יחד עם חכמים במקום תורה והם יקיימו את התורה אצלך ולא תשכחה. מוסיפה הגמרא ומביאה בברייתא שבה נאמר שרבי נהוראי לא היה שמו האמיתי של התנא ששנה את המשנה הזו, אלא הוא היה רבי אלעזר בן ערך ודבריו נאמרו מתוך ניסיונו.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.