סוגיא אהובה
דברים שבלב - התמודדות עם רצונות מנוגדים
הרב יוסף מילר | י"ט אייר 15.05
בוגר ישיבת חברון בירושלים. כיהן כראש כולל וכר"מ בישיבות, מוביל תוכניות לימוד ודיון לקבוצות חרדיות במכון ון ליר, חוקר במכון הרטמן ועורך תורני.
הסוגיא הדנה האם יש משמעות הלכתית לדברים שאדם חושב בליבו.
תקציר הסוגיא
הסוגיא שלנו עוסקת באדם בבלי שמכר את כל נכסיו כדי להעלות לארץ ישראל אך בסופו של דבר לא עלה, ורצונו לבטל את המכירה. אדם זה לא התנה בפירוש את המכירה בעלייתו לארץ ואף לא אמר בשעת המכירה שהוא מתכנן לעלות, אלא שמתוך מעשיו היה ניכר שהוא מעוניין במכירה רק בגלל תוכנית העלייה. מעשה זה הובא לפני רבא שפסק שהמכירה קיימת ואין בכוחו לבטלה, התניית המכירה בעלייתו לארץ לא הייתה מפורשת, והרי היא נחשבת כ'דברים שבלב' שאינם נחשבים לכלום.

הגמרא מבררת מה המקור לדברי רבא שדברים שבלב אינם כלום. בתחילה רוצה הגמרא להוכיח מהברייתא הקובעת שמוטל על החכמים לכפות אדם להביא קרבן שהוא חייב להביא, כפייה זו לא תעשה בכוח בעל כורחו של האדם לגמרי, לא ייטלו את ממונו בכוח, אלא יענישו אותו באופנים שונים עד שמעצמו יאמר "רוצה אני". אף שנראה שהאדם הזה אינו מעוניין בלבו להביא את הקרבן, כיוון שאומר בפיו שרוצה – מחשיבים את הקרבן כקרבן שהובא ברצונו. הגמרא דוחה את ההוכחה הזו וקובעת שאדם זה באמת מעונין בלבו בכפרה התלויה בהבאת הקרבן, אלא שלפי שעה אומר שאינו מעוניין. בדומה לכך נאמר גם לגבי אדם שחכמים קבעו שעליו לגרש את אשתו ולתת לה גט, אם הוא אינו רוצה אנו כופים אותו עד שיאמר "רוצה אני". גם מכאן אין להביא הוכחה שדברים שבלב אינן כלום, ויש לומר שאדם זה באמת בלבו מעונין לקיים את דברי חכמים ורק לפי שעה אומר שאינו מעוניין.

הוכחה נוספת מנסה הגמרא להביא מאדם שקידש אישה וטוען שהתברר לו שהיא אינה מה שחשב. כגון שקידש אישה וחשב שהיא כהנת ובסוף התברר לו שהיא לויה, או שחשב שהיא עשירה ובסוף התברר שהיא ענייה. אף על פי שאדם זה טוען שבלבו הסכים לקידושין רק בגלל מחשבתו אודת אישה זה וקידושיו בטעות, האישה מקודשת. גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא וטוענת שגם אם נאמר שיש להתחשב בדברים שבלב, לחומרא יש להחשיב את קידושיו. מצד שני כשקידש על תנאי, כגון שאמר "על מנת שאני כהן" והתברר שהוא לוי, או "על מנת שאני עשיר" והתברר שהוא עני – שאף על פי שהאישה אומרת בליבי רציתי להתקדש אף אם הוא לא מתקיים התנאי, היא אינה מקודשת. ואף על פי שגם כאן לא מתחשבים בדברים שהיו בליבה של האישה, אין להביא מכאן ראיה כיוון שדברים אלו שבליבה נגד תנאי מפורש שהתנתה.
במסקנתה קובעת הגמרא שניתן להוכיח את הדין של רבא ממשנה הקובעת שאדם ששלח שליח להביא לו חפץ מסוים שהיה של הקדש, אף על פי שהאדם טוען שלא היה מעוניין בחפץ זה – הוא מעל בקדש כיוון שהשליח עשה את השליחות כפי שנאמר לו. הרי שדברים שבלב אינם כלום.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.