סוגיא אהובה
"זה נהנה וזה לא חסר"
הרב בצלאל כהן | ד' סיון 29.05
ראש הישיבה התיכונית החרדית חכמי לב, פעיל בתחום השתלבות צעירים חרדים בשוק העבודה ובלימודים אקדמיים, חבר מערכת בכתב העת "ארץ אחרת", מנהל הפורום  "אגודה אחת" ויו"ר ועד מנהל של מכון שחרית.
הסוגיא הדנה האם יש חובת תשלום כאשר המשכיר מרויח אך לבעלים זה לא משנה.
תקציר הסוגיא
הסוגיא שלנו עוסקת בבירור חובת תשלום על מגורים בחצרו של אדם בלי ידיעתו והסכמתו. ברור לגמרא שאם האדם שגר בחצר לא עשוי לשכור חצר למגורים ויש לו אפשרויות מגורים אחרות ללא תשלום, ובעל החצר אינו משכיר את חצרו אלא היא עומדת ריקה, לא חייבים לשלם.

מקרה זה מוגדר כמקרה שבו "זה לא נהנה (הדייר לא הרוויח רווח מהמגורים בחצר) וזה לא חסר (בעל החצר לא הפסיד שבכל מקרה לא היה משכיר את החצר)". ברור גם שבמקרה בו חצר  עומדת להשכרה, והדייר עשוי לשכור שאין לו אפשרויות מגורים אחרות – עליו לשלם, "זה נהנה וזה חסר". השאלה היא מה הדין במקרה שהדייר עשוי לשכור אבל החצר אינה עומדת להשכרה. האם נאמר שאינו צריך לשלם מפני שלא הפסיד את בעל החצר דבר, או שעליו לשלם מפני שהרוויח בזכות המגורים בחצר. מה הדין במקרה ש"זה נהנה וזה לא חסר".

רמי בר חמא מנסה לפשוט שאלה זו מן המשנה בה מובאים דיני בהמה שאכלה פירות. אם הבהמה אכלה והזיקה פירות שהיו מונחים ברשות הרבים, פטור בעל הבהמה לשלם על נזק זה. אבל אם הבעלים נהנה מהאכילה (הוא חסך בכל ארוחה לבהמתו) עליו לשלם כפי מה שנהנה. לדעת רמי בר חמא מקרה זה מוגדר כמקרה של 'זה נהנה וזה לא חסר' כיוון שאדם שפירותיו מונחים ברשות הרבים, התייאש מהאפשרות להרוויח מהם. לעומתו רבא סובר שהאדם לא התייאש מפירותיו והוא מוגדר 'חסר', ולכן אין להוכיח ממקרה זה.

הגמרא מנסה לפשוט שאלה זו ממשנה אחרת בה נאמר שאם אדם גידר את חצרו המקיפה את חצר חברו, חברו אינו צריך להשתתף בתשלום. כאן הגודר אינו חסר שהרי היה גודר בכל מקרה וחברו שנהנה מן הגדר אינו צריך לשלם. הגמרא דוחה את זה ואומרת שבמקרה זה יכול החבר לומר שהוא כלל לא נהנה מן הגדר ובשבילו מספיקה שמירה פחותה לשדה. 

בהמשך מנסה הגמרא לפשוט את השאלה ממקרה אחר בו בית של שתי קומות קרס, והבעלים של הקומה התחתונה אינו מעוניין לבנות את ביתו. במקרה זה בעל הקומה העליונה בונה את הקומה הראשונה וגר בה עד שבעל הדירה התחתונה ישלם לו את עלות הבנייה, והוא אינו צריך לשלם לבעל הקומה הנמוכה דמי מגורים על התקופה שגר אצלו, אף על פי שנהנה. הגמרא דוחה את ההוכחה הזו וקובעת שבמקרה זה בעל הקומה משועבד לאפשר לבעל הקומה הגבוהה לבנות מעל דירתו ולכן בעל הקומה הנמוכה אינו חייב לשלם לו.
הסוגיא מסתיימת בדעות שונות של אמוראים לגבי מסקנת ההלכה בעניין זה.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.