סוגיא אהובה
האם לחז"ל היה חוש הומור?
גיל קופטש | י"ח סיון 12.06
סאטיריקן, תסריטאי, מחזאי, קומיקאי ישראלי, שעוסק רבות בטקסטים מהמקורות, ויו"ר מפלגת עלה ירוק לשעבר.
סיפורים על תלמידים המנסים ללמוד מרבם גם ברגעיוו האינטימים ביותר.
תקציר הסוגיא
נאמר בברייתא: אמר רבי עקיבא: פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא (לשירותים), ולמדתי ממנו שלשה דברים: למדתי שאין מתפנים בכיוון מזרח או מערב אלא בכיוון צפון או דרום, ולמדתי שאין מתפשטים בעמידה אלא בישיבה (על מנת לשמור על צניעות), ולמדתי שאין מקנחין בד ימין אלא ביד שמאל. אמר בן עזאי לרבי עקיבא : 'עד כאן (עד כדי כך) העזת פנים (התחצפת לחדור ולהתבונן בדברים כאלו) ברבך!' - אמר לו רבי עקיבא לבן עזאי: תורה היא וללמוד אני צריך. 

בברייתא נוספת שנינו שבדיוק כך עשה בן עזאי לרבי עקיבא רבו: "בן עזאי אומר: פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכסא, ולמדתי ממנו שלשה דברים: למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל. אמר לו רבי יהודה (תלמידו של בן עזאי): עד כאן העזת פניך ברבך! - אמר לו: תורה היא וללמוד אני צריך. 

סיפור דומה מסופר על רב כהנא תלמידו של רב: רב כהנא נכנס ושכב תחת מיטתו של רב. רב נכנס עם אשתו כדי לשמש מיטתו (לקיים עמה יחסים), ושמע רב כהנא שהוא משוחח עמה, משחק עמה ואחר כך משמש עמה. אמר רב כהנא: פיו של רב דומה לאדם שלא אכל תבשיל, כלומר רב מתנהג בחמדנות כאדם רעב מאוד המתאווה לאוכל. שמע רב את רב כהנא ואמר: כהנא אתה כאן? צא מכאן אין זה דרך ארץ להיות במקום בו איש ואשתו מזדווגים. אמר לו רב כהנא: תורה היא וללמוד אני צריך.

ההסבר לסיפורים אלו נעוץ בהבנה שהתורה כוללת כל דבר, ואף בעניינים אישיים, פרטיים ומוצנעים נוהגים החכמים הגדולים באופן המדויק והמדוקדק בו יש לנהוג. מצד שני לא מספיק לשאול ולברר בעל פה כיצד יש לנהוג אלא בכל דבר יש לראות כיצד נוהגים הלכה למעשה. הראייה של הדברים הלכה למעשה נותנת אפשרות לדייק יותר ולהגיע לברור שלם של האופן בו על הדברים להיות.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.