סוגיא אהובה
 'לימודי חוץ'
ד"ר נטע סובול | ט' תמוז 03.07
ד"ר לקבלה, חוקרת את ספר הזהר ומלמדת במסגרות מגוונות.
הסיפור על לימוד מעשה מרכבה, כיצד ובאיזה תנאים ניתן ללומדו.
תקציר הסוגיא
במשנה נאמר שאין לדרוש במעשה מרכבה אפילו ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. בסוגיא מסופר שרבי יוחנן בן זכאי רכב על החמור ורבי אלעזר בן ערך תלמידו הוליך עבורו את החמור. בדרך ביקש רבי אלעזר בן ערך ביקש מרבן יוחנן שידרוש לו במעשה מרכבה. אמר לו רבן יוחנן שאין דורשים במעשה מרכבה אלא לאדם שהוא 'חכם ומבין מדעתו' בעניינים אלו. עד לאותו יום לא אמר רבי אלעזר בן ערך דברי חכמה מסתרי תורה לפני רבן יוחנן רבו, לכן רבן יוחנן נמנע מלדרוש לו.

שאל רבי אלעזר בן ערך את רבן יוחנן, האם הוא ימחול לו אילו ידבר בפניו כמה דברים ממעשה מרכבה, כדי שהוא יראה שהוא מספיק חכם ומבין ויוכל לדרוש לו. מיד ירד רבי יוחנן מן החמור וישב מעותף בטלית בדרך של כבוד ויראה. שאל אותו רבי אלעזר מדוע הוא נוהג כך. ענה לו רבן יוחנן, שכיוון שהוא הולך לדרוש במעשה מרכבה והשכינה עם מלאכי השרת ירדו לשמוע את הדברים, לא ראוי שהוא ישב על החמור וימשיך לרכב. רבי אלעזר התחיל לדרוש ואז,  ירדה אש מהשמים וסיבבה את כל העצים שהיו באותו מקום, ופתחו האילנות ואמרו שירה. אחר כך נענה מלאך האש ואמר 'הן הן מעשה מרכבה', כלומר הדברים שרבי אלעזר דרש הם הכוונה האמיתית שבמעשה מרכבה. 

מעשה זה התפרסם בין תלמידיו של רבן יוחנן ובעקבותיו ביקשו גם רבי יהושע ורבי יוסי הכהן לדרוש במעשה מרכבה. פתח רבי יהושע ודרש במעשה מרכבה, למרות שהיה אז אמצע הקיץ, התכסו השמים בעננים ונראתה קשת בענן, ומלאכי השרת התקבצו ובאו לשמוע את דרשתו כאנשים שמתקבצים לשמחת חתן וכלה. הלך רבי יוסי וסיפר את הדברים לרבן יוחנן, אמר לו רבן יוחנן "אשריכם ואשרי יולדתכם", ועל עצמו אמר "אשרי עיני שכך ראו (תלמידים גדולים כאלה)", והמשיך ואמר "ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני, ונתנה עלינו בת קול מן השמים" עלו לכאן, עלו לכאן!", שמעלתנו גדולה ואנו מזומנים להיות במחיצתם של מקבלי השכינה ושם יש 'טרקלין גדולים ומצעות נאות' המוכנות לנו. 
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.