סוגיא אהובה
מהות הקידושין
הרב אמנון בזק | כ"ו כסליו 26.12
ר"מ בישיבת הר עציון, מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג ובמדרשת מגדל עוז, עורך ומחבר ספרים ומאמרים.
הסוגיא הפותחת את מסכת קידושין והעוסקת בדרכים השונות לביצוע הקידושין.
תקציר הסוגיא

המשנה בתחילת מסכת קידושין פותחת בתיאור האופנים בהם מקדשים אישה ובתיאור האופנים בהם מסתיימים הקידושין. "האשה נקנית בשלש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר, ובביאה... וקונה את עצמה בגט, ובמיתת הבעל". אחת משלושה פעולות יוצרות את קניין הקידושין: נתינת כסף לאישה, נתינת שטר לאישה או בעילת האישה לשם קידושין. הקידושין נפסקים אחד משתי אופנים במיתה של הבעל או בנתינת גט לאישה.

הגמרא פותחת את הדיון על המשנה בבירור שהוא בעיקרו לשוני, אמנם ממנו ניתן ללמוד עקרונות רבים בנוגע למהות הקידושין. ראשית מבררת הגמרא מדוע כאן המשנה פותחת במילים "האישה נקנית", ולעומת זאת בתחילת פרק שני פותחת המשנה במילים "האיש מקדש". שני שינויים יש כאן: בפרק ראשון נקראת הפעולה פעולת קניין ובפרק שני נקראת הפעולה פעולת קידושין. בפרק ראשון מתייחסים לאישה הנקנית-מתקדשת ובפרק שני מתייחסים לאיש הקונה-מקדש. הגמרא עונה שבפתיחת המסכת רצו להתייחס לצד הקנייני ("האישה נקנית") שבקידושין, כיוון שאחד מדרכי הקידושין הוא קניין בכסף. כך גם מתארת התורה את התהליך "כי יקח (=יקנה) איש אשה" (דברים כד,א). בפרק השני לא המשיכו את השימוש באותו מטבע ('קניין'), ועברו לשימוש בלשון 'קידושין', כדי להשתמש גם בלשון בו קוראים חכמים לפעולה זו. החכמים קוראים למעשה הקניין של האישה 'קידושין' כיוון שעל ידי מעשה זה נאסרת האישה על כל אנשי העולם חוץ מהבעל, בדומה להקדש שבשעת הקדשתו נאסר בהנאה ובשימוש שאינו של קודש.

לגבי השאלה מדוע פתחו כאן בצד האישה "האישה נקנית" ולא בצד האיש 'האיש קונה', עונה הגמרא שתי תשובות: תשובה ראשונה, מכיוון שבסוף המשנה צריך לכתוב "וקונה את עצמה", ואי אפשר להתייחס שם לאיש שמקנה את האישה לעצמה, שהרי אחד מקנייני האישה לעצמה היא מיתת האיש. תשובה שנייה, לשון המשנה כאן "האישה נקנית" מורה שפעולה זו נעשית מדעתה של האישה ואי אפשר לקדש את האישה בעל כרחה.

לסיכום דרך הדיון הלשוני במשנה זו מציגה הגמרא כמה עקרונות בקידושין: הקידושין הם קניין וכך הם מוצגים בתורה, על ידם נאסרת האישה לכל העולם חוץ מבעלה ולכן נקראים בלשון חכמים קידושין, הקידושין נעשים רק בהסכמה של האישה ואינם יכולים להעשות בעל כרחה.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.