סוגיא אהובה
סיפור ר' יוחנן וריש לקיש
הבמאי יפים ריננברג | ג' באדר 18.2
במאי, שחקן, מתרגם, דרמטורג ומורה למשחק
הסיפור על הפגישה בין ר' יוחנן וריש לקיש ואיך היא הובילה לסיום הטראגי.
תקציר הסוגיא
מסופר שרבי יוחנן שחה יום אחד בירדן. ריש לקיש שהיה באותו זמן גלדיאטור בקרקס והיה רחוק מלימוד וקיום תורה, קפץ לירדן אחריו. אמר לו רבי יוחנן: 'גבורתך לתורה', אדם גיבור כמוך צריך להשקיע את כוחו בלימוד התורה. אמר לו רבי יוחנן: 'יופיך לנשים', יופי כמו שלך ראוי להיות באישה. אמר לו רבי יוחנן: 'אם תחזור בך ותשוב ללמוד את התורה שעזבת, אשיא לך את אחותי שהיא יפה ממני'. קיבל עליו רבי יוחנן לחזור ללימוד תורה. כשרצה לחזור בקפיצה להביא בגדיו – לא הצליח, שמכיוון שקיבל על עצמו ללמוד תורה נחלש כוחו.

רבי יוחנן לימד את ריש לקיש מקרא, משנה ותלמוד עד שנעשה לאחד מגדולי החכמים שבדור. יום אחד דנו בבית המדרש בדיני טומאת כלים, וחלקו רבי יוחנן וריש לקיש ממתי מקבלים כלי מלחמה, כגון: רומח ופגיון – טומאה. תוך כדי ויכוח ומתוך מעט כעס אמר רבי יוחנן לריש לקיש: 'שודד יודע בענייני שוד'. ריש לקיש נעלב וענה לרבי יוחנן: 'אם כך, מה הועלת לי שם (בין השודדים שהייתי ראש השודדים) היו קוראים לי רבי וכאן גם קוראים לי רבי'. אמר לו רבי יוחנן: 'הועלתי לך שקירבתי אותך לכנפי השכינה'. במהלך דין ודברים זה, חלשה דעתו של רבי יוחנן והוא הקפיד על ריש לקיש. בעקבות הקפדה זו חלה ריש לקיש ונטה למות. באה אשת ריש לקיש (אחותו של רבי יוחנן) להתחנן לפניו שיתפלל על בעלה, בשביל בנה ובשבילה, אך זה לא הועיל וריש לקיש מת.

לאחר פטירתו היה רבי יוחנן מצטער ביותר על חסרונו של ריש לקיש. שלחו החכמים את רבי אלעזר בן פדת, שהיה חכם ומחודד במיוחד – שילמד עמו. ישב רבי אלעזר לפני רבי יוחנן והביא ראיה וסיוע לכל דבר מדברי רבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן: 'אתה כבן לקיש'? אתה רוצה למלא את מקומו? ריש לקיש היה מקשה על כל דבר שאמרתי עשרים וארבע קושיות, ואני הייתי מתרץ לו אותם ומותך כך הסוגיא הייתה מתבררת ומתלבנת. ואתה מביא לי סיוע לכל מה שאני אומר, וכי אינני יודע שדברי נכונים?! עמד רבי יוחנן וקרע את בגדיו, והיה הולך ובוכה וצועק: 'היכן אתה בן לקיש? היכן אתה בן לקיש'. כשראו חכמים את צערו הגדול בקשו רחמים עליו, והוא מת.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.