סוגיא אהובה
על אנשים טובים, שבועות ותצהירים
פרופ' יובל פלדמן | ב' בניסן 18.3
פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, ראש התוכנית לרפורמות ביחסי עבודה וחוקר בתוכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות במכון הישראלי לדמוקרטיה
הסוגיא הדנה בחיוב שבועה כאשר הצדדים מסכימים על חלק מהעובדות.
תקציר הסוגיא
התורה מחייבת שבועה לאדם שהודה במקצת טענת התובע כלפיו, לדוגמה: כשתובע טוען שהנתבע חייב לו מאה זוז והנתבע מודה שחייב לו, אך טוען שחייב לו רק חמישים. על הנתבע להישבע שלא חייב לו מאה. אבל אם הנתבע מכחיש לגמרי את התובע ('כופר בכל'), הוא פטור משבועה.

מסוגיית הגמרא עולה שרבי חייא ורבה חלקו בנוגע לטעם של שבועה זו. 

לדעת רבי חייא במקרה שהתובע טוען: 'מנה לי בידך' (אתה חייב לי מאה זוז), והנתבע טוען: 'אין לך בידי כלום' (אני לא חייב לך כלום), ועדים מעידים שהוא חייב לו חמשים זוז – ייתן הנתבע לתובע חמשים זוז, ויהיה חייב להישבע על שאר הסכום. למרות שבמקרה רגיל אם הנתבע מכחיש את הכל – הוא פטור משבועה, במקרה זה כיוון שעדים מעידים על חלק מהסכום – הוא חייב שבועה על שאר הסכום. ויש בדבר זה קל וחומר, שהרי הודאת פיו (אם היה מודה שחייב חמישים) הייתה מחייבת אותו שבועה על שאר הסכום, ואם כן בוודאי שעדים (שחמורים מהודאה) יחייבוהו שבועה.

לפי זה, הטעם שמחייבים שבועה את המודה במקצת הוא החשש שמדובר בשקרן, וככל שמתברר שהוא אכן בוודאי שקרן (עדים מכחישים את טענתו) – אין ספק שהוא יהיה חייב שבועה.

לעומת זאת, רבה בהסבר טעם השבועה התייחס למניעים של המכחיש בצורה שונה, וכפי שהוא אמר: "מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע – מפני שיש בידנו 'חזקה' (ברור לנו) שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו".

הנתבע לא ישקר לגמרי לכפור בכל, שהרי בעל חובו נתן לו כסף והוא אינו מעיז להיות כפוי טובה ולכפור בכל. ממילא יש לחייבו שבועה, שייתכן והוא רצה לכפור בכל אך לא מעיז. ומצד שני ייתכן שהוא רוצה להשיב את החוב, אך מפני שאין בידו לשלם את הכל – הוא משתמט לפי שעה עד שיהיה בידו יותר כסף. אך הכופר בכל אינו חייב שבועה שהרי הוא מעיז פניו כלפי התובע, ומסתבר שהוא אינו בעל חובו.

טעם זה נכון גם למקרה שהוא כופר בכל ועדים מעידים שהוא חייב חלק מהסכום, שאף שהתברר שהוא שקרן לגבי חמישים זוז, אין לחייבו שבועה על החמישים הנותרים. שהרי העדים לא העידו על סכום זה, והוא לא הודה ולכן אין לנו סיבה לחייבו שבועה.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.