תנא אקרא קאי

המסר הראשון שמעביר הש"ס ללומדיו, הוא ההתבססות של התורה שבעל פה, על התורה שבכתב. המשנה הראשונה אינה פותחת כחיבור עצמאי, אלא כהמשך לתורה שבכתב. 'מאמתי קורין את שמע'. מי והיכן אמר שצריך לקרוא (השאלה הראשונה של הגמרא). תשובה: כתוב בתורה שצריך לקרוא, התנא של המשנה מתבסס על התורה ('תנא אקרא קאי'). עיקרון זה מופיע גם בתחילת מסכת נזיר. מסכת נזיר נשנתה באמצע סדר נשים. לכאורה מסכת זו אינה שייכת לסדר זה, הגמרא אכן שואלת מדוע נכתבה המסכת כאן, והיא עונה שהתנא ששנה את המסכת בסדר נשים התבסס על הפסוקים הכתובים בתורה בעניין נזיר.

"גמראתחילה מבררים מה מקומה של המסכת בסדר נשים שבששה סדרי משנה. מִכְּדִי [הלא] התַּנָּא בְּסֵדֶר נָשִׁים קָאֵי [עומד, נמצא], ואם כן מַאי טַעֲמָא תָּנֵי [מה טעם שנה] את מסכת נָזִיר כאן, בסדר נשים? שהרי, לכאורה, אין עניינה כלל לסדר זה! ומשיבים: התַּנָּא אַקְּרָא קָאֵי [על הכתוב עומד, נמצא], שהוא מתייחס למה שנאמר בענין גירושי אשה: "וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינָיו כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר" (דברים כד, א). וְהָכִי קָאָמַר [וכך אמר], כלומר, זו כוונת הדברים: מִי גָּרַם לָהּ לַעֲבֵירָה של האשה ("ערות דבר") יַיִן, וְקָאָמַר [ואמר] החכם: כָּל הָרוֹאֶה סוֹטָה בְּקִלְקוּלָהּ (בחטאה ובעונשה) יַזִּיר עַצְמוֹ מִן הַיַּיִן, ומשום כך קבע התנא את מסכת נזיר סמוך למסכת סוטה, שהן קשורות למסכת גירושין, וכל אלה שייכות לסדר נשים" (נזיר ב,א).