רבי עקיבע ואלישע בן אבויה
שתי התנאים שיצאו מן הפרדס שלמים מבחינה גופנית ונפשית הם רבי עקיבא ואלישע בן אבויה. ההבדל בניהם הוא שרבי עקיבע יצא שלם באמונתו ואלישע כפר, עד כדי כך שמאז הוא כונה על ידי החכמים 'אחר'. בלשון גנאי, הסוגיה עומדת על הגורמים שגרמו להבדל זה.
רבי עקיבא, כשנכנס, רצו מלאכי השרת לדחוף אותו החוצה על שהעיז ונכנס לפרדס. אמר להם הקב"ה הניחו לו ראוי הוא להשתמש בכבודי. הקב"ה העיד על רבי עקיבא שהכניסה שלו לאלוהות היא רק עד מקום שעת אנושית יוכלה להכיל. לכן הוא ראוי להשתמש ולהכנס ולגלות את כבודו של ה'. לאחר מכן אכן זכה רבי עקיבא ויצא בשלום מן הפרדס. לא פלא אם כן שרבי שמעון בר יוחאי שגילה בעולם בספרו ספר הזוהר את תורת הסוד, יצא דוקא מבית מדרשו של רבי עקיבא.
הגמרא מסבירה שכאשר הם, רבי עקיבא ו'אחר', הגיעו למעלה הם ראו את המלאך מטטרון, בזמן שניתנה לו רשות לכתוב את זכיותיהם של ישראל. כיון שניתנה למטטרון רשות לכתוב, הוא התיישב והחל לכתוב. אם כן, גם רבי עקיבא וגם 'אחר' ראו את מטטרון יושב. 'אחר' אמר לעצמו, יודע ומקובל אצלנו, שבעולם העליון אצל המלאכים לא קיימים: ישיבה - כולם עומדים, תחרות, הפניית עורף לשכינה ועייפות. מצד שני, הוא ראה את מטטרון יושב. לכן, הוא עשה חשבון כזה, אין זה הקב"ה ולא מלאך (שהרי הוא יושב), מכאן שיש כוח נוסף חוץ מהקב"ה ששולט בעולמות - הוא הגיע לכפירה. הגמרא מספרת שכדי שהטעיה זו שהטעה מטטרון את אלישע לא תחזור על עצמה, ולא יבאו עוד אחרים לטעות בדמותו של מטטרון, הוציאו את מטטרון ממקומו בשמים והכו אותו בשישים שוטים של אש ('פולסי דנורא').   "מדוע לא קמת כשראית את אלישע מגיע", שאלו את מטטרון המכים.
לעומתו רבי עקיבא כשראה את מטטרון יושב, לא טעה הוא מיד הבחין שמדובר במלאך. על הקב"ה נאמר שהוא כיון שהוא ידע שהקב"ה ניכר, שונה, ומובדל ממלאכיו. רבי עקיבא ראה כמה וכמה מלאכים, הם נראו לו בצורה מסוימת. מטטרון לא היה שונה ומובדל מהם, אם כן הוא הסיק בודאות שאין מלאך זה בעל כח אלוהי נפרד, אלא הוא סה"כ עוד מלאך