טעיות הדקדוק של אנשי אפרים

לאחר מלחמת יפתח בעמון באו אנשי אפרים ליפתח בטענות שהוא לא שיתף אותם בלחימה. כיוון שיפתח ביקש מהם להצטרף אליו לפני המלחמה, והם לא הסכימו. פירש יפתח את הטענות הללו של 'אחרי המלחמה' כהתגרות ומרדנות של אנשי אפרים. מהר מאוד התפתחה מלחמה בין אנשי יפתח לאנשי אפרים. כאשר אנשי יפתח הביסו את אנשי אפרים, אנשי אפרים הנותרים רצו לחזור לביתם. הם ניסו להערים על אנשי יפתח, אך מכיוון שהם לא ידעו לומר נכון את האות ש', אנשי יפתח זיהו אותם בקלות.

שופטים פרק-יב

{א} ויצעק איש אפרים ויעבר צפונה ויאמרו ליפתח מדוע עברת להלחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך ביתך נשרף עליך באש:

{ב} ויאמר יפתח אליהם איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאד ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם:

{ג} ואראה כי אינך מושיע ואשימה נפשי בכפי ואעברה אל בני עמון ויתנם יהוה בידי ולמה עליתם אלי היום הזה להלחם בי:

{ד} ויקבץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים ויכו אנשי גלעד את אפרים כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה:

{ה} וילכד גלעד את מעברות הירדן לאפרים והיה כי יאמרו פליטי אפרים אעברה ויאמרו לו אנשי גלעד האפרתי אתה ויאמר לא:

{ו}ויאמרו לו אמר נא שבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישחטוהו אל מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושנים אלף: