שלושת השבועות

בשיר השירים מופע שלוש פעמים הביטוי "השבעתי אתכם בנות ירושלים". בשלושת הפעמים הפסוק אוסר על בנות ירושלים לעורר את ה'אהבה'.

"הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם בִּצְבָאוֹת אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה אִם תָּעִירוּ וְאִם תְּעוֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה עַד שֶׁתֶּחְפָּץ" (שיר השירים ב,ז).

"הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם בִּצְבָאוֹת אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה אִם תָּעִירוּ וְאִם תְּעוֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה עַד שֶׁתֶּחְפָּץ" (שיר השירים ג,ה).

"הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם מַה תָּעִירוּ וּמַה תְּעֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה עַד שֶׁתֶּחְפָּץ" (שיר השירים ח,ד).

הסוגיה שלנו עוסקת במהות שבועות אלו, וכותבת שהם שבועות המתייחסות לזמן הגלות. בשבועה אחת הקב"ה משביע את בני ישראל שלא יעלו "בחומה". כלומר אסור לבני ישראל לעלות לארץ יחד, ולהילחם על אחיזתם בה. השבועה השנייה היא, שבועה לישראל שלא ירדו בגויים כשהם בגלות. השבועה השלישית היא שבועה לגויים שלא יכבידו את עול שיעבוד הגלות על היהודים יותר מדי. גם שבועה זו קשורה לשבועות הראשונות כיוון שאם הגויים יתעללו בעם ישראל יותר מדי הקב"ה לא יוכל לסבול את זה והוא יגאל אותם לפני הזמן (שיטה מקובצת).

שיטתם של המתנגדים האידיאולוגים לציונות, ובראשם רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, מבוססת על שבועות אלו ופירושם המובא בסוגיה. בספר 'ויאל משה' מבסס רבי יואל מסאטמר את שיטתו על שלושת השבועות. לדעתו שלושת השבועות מחייבות הלכתית, והם תקפות גם בימינו. הסכמת רוב אומות האולם על הקמת מדינת ישראל אינה מספיקה כיוון שהגויים יושבי הארץ (הערבים) מתנגדים. כמו כן המדינה כבשה שטחים מעבר להסכמה של אומות העולם ובכלל זה את ירושלים. לפי זה יש איסור בהקמת ממשל עצמאי שאינו כפוף לאומות העולם בארץ ישראל.

המתנגדים לשיטת סאטמר, התומכים אידיאולוגית בציונות, פורכים את טענותיו של רבי יואל מסאטמר. ראשית באופן עקרוני לדבריהם הסוגיה עוסקת בדברי אגדה ואינה מחייבת הלכתית. שנית, בהקדמה לספר עץ חיים כותב הרב חיים ויטאל בשם חז"ל שהשבועה הייתה רק עד אלף שנים מהחורבן. אם כן בזמן הזה השבועה אינה תקפה. בנוסף טוענים התומכים בציונות שכיוון שאומות העולם הכירו (כבר בהצהרת בלפור ולאחר מכן בהחלטה על הקמת מדינת ישראל) להכיר בזכות העלייה, הבעלות והשליטה של עם ישראל בארץ ישראל ולכן אין בציונות ובמדינת ישראל הפרה של השבועה.