שמש בגבעון דום

בסיום הסוגיא מוזכר שנס הקשור בשינוי מהלכה של השמש נעשה לשלושה אנשים: משה, יהושע ונקדימון. לגבי משה הגמרא מביאה פסוקים המוכיחים שנעשה לו נס דומה ליהושע אבל לא מבואר באיזה אופן נעשה הנס ולאיזה מטרה. הנס שנעשה להושע, נעשה במלחמות יהושע כשנחלם בחמשת המלכים שבאו להילחם עם מלך גבעון. במלחמה זו נעשו שני ניסים, הראשון אבני ברד נפלו על הכנענים כשנסו מישראל, ולאחר מכן השמש עצרה את מהלכה על פי בקשתו של יהושע.

יהושע פרק י

(ח) ויאמר יי אל יהושע אל תירא מהם כי בידך נתתים לא יעמד איש מהם בפניך:

(ט) ויבא אליהם יהושע פתאם כל הלילה עלה מן הגלגל:

(י) ויהמם יי לפני ישראל ויכם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכם עד עזקה ועד מקדה:

(יא) ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויי השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב:

(יב) אז ידבר יהושע ליי ביום תת יי את האמרי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון:

(יג) וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו הלא היא כתובה על ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים:

(יד) ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע יי בקול איש כי יי נלחם לישראל: