נהרדעא ופומבדיתא

נהרדעא:עיר על נהר פרת, הסמוכה גם לנהר מלכא, מן היישובים העתיקים ביותר של יהודי בבל. לפי המסורת היו שם עוד מבני גולת יהויכין מלך יהודה בימי בית ראשון. ועיר זו הייתה ממרכזי היישוב היהודי בבבל. בנהרדעא היה מרכז תורה עתיק, ורבים מגדולי התנאים (בכללם רבי עקיבא) ביקרו בה. ישיבת נהרדעא הייתה ישיבה הוותיקה ביותר בבבל. בימי רב היה בה ראש הישיבה– רב שילא, ולאחריו שמואל. כיוון שהעיר הייתה סמוכה לתחום ההשפעה הרומי, היא סבלה לעיתים קרובות ממלחמות בין הפרתים-הפרסים והרומאים. פפא בר נצר מלך תדמור הרס אותה כליל. אולם היישוב חזר והתחדש בה, וגם אם ישיבת נהרדעא הועברה למחוזא ולפומבדיתא, נשארו בנהרדעא חכמי תורה רבים.

פומבדיתא: העיר פומבדיתא יושבת על נהר פרת, והיא הייתה מרכז עתיק ורב חשיבות של יהדות במשך דורות רבים. עוד בימי הבית נחשבה פומבדיתא ל'גולה' סתם ומרכז יהדות בבל. לאחר חורבנה של נהרדעא עברה ישיבתה לפומבדיתא, ושוב לא פסקה תורה משם מאות שנים עד לסוף תקופת הגאונים. חכמי פומבדיתא היו מפורסמים בחריפותם, ושיטתם בכללה ייצגה ביתר יחוד את האופי ה'בבלי' שלה. מראשי הישיבה המפורסמים של פומבדיתא יש לציין את ראשה הראשון רב יהודה. ואת רבה ורב יוסף, אביי ורב נחמן בר יצחק, רב זביד ורפרם. גם בתקופת הגאונים הייתה ישיבת פומבדיתא רבת חשיבות, וברוב הדורות אף עלה בידה להאפיל על הישיבה שהייתה בסורא. גאוני בבל הגדולים רב שרירא גאון ובנו רב האי היו גאוני פומבדיתא האחרונים.