ארבעת השומרים ודינם

המשנה בבא מציעא פרק שביעי מסדרת את דיני ארבעת השומרים, באיזה מקרה חייבים שלם ובאיזה מקרה פטורים על ידי שבועה. הגמרא שם מביאה מחלוקת תנאים בעניין דינו של השואל.

"משנה אַרְבָּעָה סוגי שׁוֹמְרִים הֵן, שיש ביניהם חילוקי דינים, והם: שׁוֹמֵר חִנָּם, שאינו מקבל כל תמורה עבור שמירת החפץ, וְהַשּׁוֹאֵל חפץ מחבירו כדי להשתמש בו, נוֹשֵׂא שָׂכָר, שהוא שומר המקבל שכר עבור שמירתו, וְהַשּׂוֹכֵר, זה המשתמש בכלי או בבהמה ומשלם לבעלים עבור זה. ודיניהם: שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע עַל הַכּל, שאם אבד או נגנב או נשבר החפץ או מת בעל חיים בכל אופן שיהיה, נשבע שהדבר היה כפי שהוא מספר, ופטור מלשלם. וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם אֶת הַכּל בין בגניבה ובאבידה ובין באונס. נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר דינם שווה: נִשְׁבָּעִים עַל הַשְּׁבוּרָה וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַמֵּתָה שאכן אירע בהן אונס זה, ופטורים, וּמְשַׁלְּמִים אֶת הָאֲבֵידָה וְאֶת הַגְּנֵיבָה.

גמרא שואלים: מַאן [מי הוא] התַּנָּא ששנה משנה זו בְּאַרְבָּעָה שׁוֹמְרִים? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: שיטת ר' מֵאִיר הִיא. אָמַר לֵיהּ [לו] רָבָא לְרַב נַחְמָן: מִי אִיכָּא דְּלֵית לֵיהּ [האם יש חכם שאין לו] אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין? והלא מקובל בידי כל החכמים לומר שארבעה שומרים אלה כתובים בתורה! אָמַר לֵיהּ [לו]: הָכִי קָאָמִינָא [כך אומר אני] לְךָ, זו היתה כוונתי:מַאן [מי הוא] התַּנָּא ששנה ששׂוֹכֵר דינוכְּנוֹשֵׂא שָׂכָר שיטת ר' מֵאִיר הִיא. ומקשים: וְהָא [והרי] ר' מֵאִיר אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ [ההיפך שמענו אותו אומר], דְּתַנְיָא [שכן שנינו בברייתא]: שׂוֹכֵר שלא נתפרש דינו בתורה כֵּיצַד מְשַׁלֵּם? ר' מֵאִיר אוֹמֵר: משלם כְּשׁוֹמֵר חִנָּם, ר' יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר! ומסבירים: רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אִיפְּכָא קָתָנֵי [ההיפך למד] שגירסתו באותה ברייתא היתה להיפך מגירסתנו. על עצם מנין השומרים מקשים: אִי הָכִי [אם כן] ששוכר דינו כשומר שכר, מדוע מונה אַרְבָּעָה?הרי שְׁלשָׁה נִינְהוּ [הם]! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, כך יש להבין: אַרְבָּעָהמיני שׁוֹמְרִין הם, וְדִינֵיהֶם שְׁלשָׁה" (בבלי בבא מציעא צג,א).