יופיו של רבי יוחנן

סיפורם של רבי יוחנן וריש לקיש מתחיל מהתפעלות ריש לקיש מיופיו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אכן נחשב סמל ליופי ויופיו מתואר במקומות רבים בתלמוד, גם בסוגיא המקדימה לסוגייתנו מתואר יופי זה.