כוחו של ריש לקיש

הסוגיא מתחילה בתאור כוחו הגדול של ריש לקיש שקפץ קפיצה מגובה רב ומההתפעלות של רבי יוחנן מכוח זה. כוחו של ריש לקיש מתואר במקומות נוספים, אחד מהם הוא הסיפור שבו ריש לקיש הורג כמות גדולה של שודדים לודרים (גיטין לז,א):