ערב שבת בין השמשות
ביום שישי עם סיום היום, מגיע ליל שבת ונכנסת השבת, אולם נקודת המעבר המדויקת בין היום ללילה, אינה ידועה באופן מוחלט. ברור לכל, שכל עוד השמש זורחת זהו עדיין יום, כמו כן ברור לכל שכאשר הכוכבים מאירים וחושך מוחלט שורר בעולם - זהו לילה. הזמן שלאחר 'שקיעת החמה' – הסתלקות השמש, ועוד לפני שיורדת חשיכה מוחלטת לעולם, נקרא 'בין השמשות'. זהו זמן שאין אנו יודעים האם הוא מוגדר כיום או כלילה. בלשון המשנה בפרק שלנו נקרא הזמן הזה "ספק חשיכה ספק אין חשיכה", כלומר זמן שלא ברור האם הוא כבר לילה.

לגבי סיום מעשי הבריאה, נאמר: "וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה, וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה." (בארשית ב,ב). מפסוק זה משמע שאלוהים כילה (סיים) את מלאכתו ביום השביעי עצמו, כלומר הוא עבד ביום השביעי, אולם מצד שני בהמשך אותו הפסוק נאמר שהוא שבת ביום השביעי, כלומר לא עבד כלל ביום השביעי. רש"י על תורה מבאר שהקב"ה המשיך את מעשי הבריאה עד הרגע האחרון של יום שישי, אולם אצל הקב"ה אין ספק, הוא יודע מתי בדיוק מסתיים היום ומתחיל הלילה. הקב"ה סיים את  מעשי הבריאה ממש בשנייה האחרונה, בזמן שאצלנו הוא כבר בין השמשות, ואם כן כשהקב"ה סיים את מעשי הבריאה זה היה בזמן שבני האדם מחשיבים אותו כבר כשבת. ועל כן בזמן הסיום מעשי הבריאה, לנו אסור לעשות מלאכה, וברגע שאנו מסתפקים האם כבר לילה, אנו צריכים מספק לפרוש ממלאכה. "ר' שמעון אומר בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש אבל הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה כאלו כלה בו ביום "(רש"י בארשית ב,ב)

במסכת אבות כותבת המשנה רשימה של דברים שנבראו בזמן הזה של סיום מעשי הבריאה. בזמן שעל פי החשבון שלנו הוא כבר בין השמשות, ואין לעשות בו מלאכות. " עֲשָׂרָה דְבָרִים נִבְרְאוּ בְעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, וְאֵלּו הֵן:  פִּי הָאָרֶץ, וּפִי הַבְּאֵר, וּפִי הָאָתוֹן, וְהַקֶּשֶׁת, וְהַמָּן, וְהַמַּטֶּה, וְהַשָּׁמִיר, וְהַכְּתָב, וְהַמִּכְתָּב, וְהַלּוּחוֹת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, אַף הַמַּזִּיקִין, וקְבוּרָתוֹ שֶׁל משֶׁה, וְאֵילוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, אַף צְבָת בִצְבָת עֲשׂוּיָה". (אבות ה,ו). במסכת פסחים מביאה הגמרא ברייתא עם נוסח אחר לגבי הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות: " תניא עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות אלו הן באר והמן וקשת כתב ומכתב והלוחות וקברו של משה ומערה שעמד בו משה ואליהו פתיחת פי האתון ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים רבי נחמיה אומר משום אביו אף האור והפרד ר' יאשיה אומר משום אביו אף האיל והשמיר רבי יהודה אומר אף הצבת " (פסחים נד,א)